Νεοπλατωνισμός
Ο όρος «νεοπλατωνισμός» δημιουργήθηκε τον 19ο αιώνα για να δηλώσει την τελευταία φάση του αρχαίου...
Η πλατωνική θεολογία
Ο πλατωνικός θεός χαρακτηρίζεται από ένα έντονο νοητικό στοιχείο, ενώ καθοριστικό του στοιχείο είναι η αγαθότητα. Η...
Η Ποικίλη Στοά
Η Ποικίλη Στοά βρίσκεται στην βόρεια πλευρά της Αγοράς της Αθήνας και η κατασκευή της χρονολογείται περίπου στο δεύτερο...
Aρχαία εγχειρίδια εισαγωγής στη μελέτη των πλατωνικών διαλόγων
Έργα εισαγωγικά για τους πλατωνικούς διαλόγους που γράφτηκαν την περίοδο του μέσου πλατωνισμού (1ος-2ος αιώνας μ.Χ.)...
Λύσις
Σωκρατικός διάλογος της πρώτης συγγραφικής περιόδου του Πλάτωνα. Το θέμα είναι το αγαπητό (= αυτό που αγαπάμε) καθώς επίσης η φιλία και ο...
Μεσοπλατωνισμός
Περίοδος της πλατωνικής φιλοσοφίας, 1ος αιώνας π.Χ. - 3ος αιώνας μ.Χ., όπου αναπτύχθηκαν πολλές ερμηνείες για την πλατωνική φιλοσοφία με βασικό θέμα αν ο Πλάτων στα έργα του αναπτύσσει ή όχι ένα...
Κράτης
Αθηναίος φιλόσοφος που φοίτησε στην πλατωνική Ακαδημία με δάσκαλο τον Πολέμωνα. Μετά τον θάνατο του δασκάλου του ανέλαβε επικεφαλής της...
Μιχαήλ Ψελλός
Ο Μιχαήλ Ψελλός (περίπου 1018-1081) είναι ένας από τους πιο σημαντικούς στοχαστές του Βυζαντίου που μελέτησε, έγραψε και διέδωσε την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, κυρίως τον Πλάτωνα και τον...
Λύσις Μεσοπλατωνισμός Κράτης Μιχαήλ Ψελλός