Νόμοι
Διάλογος με πολιτικά και ηθικά ζητήματα που αφορούν την οργάνωση της κοινωνίας. Είναι το τελευταίο και το πιο εκτενές...
Η Σχολή της Τυβίγγης
Ερμηνευτική κατεύθυνση που ανέδειξε τη σημασία των αγράφων δογμάτων για την κατανόηση της πλατωνικής...
Η δικαιοσύνη στον Πλάτωνα
Η δικαιοσύνη είναι βασική έννοια στην ηθική και πολιτική φιλοσοφία του Πλάτωνα. Είναι το κεντρικό θέμα στο σπουδαίο...
Ισοκράτης και Πλάτων
Σπουδαίος ρήτορας της Αθήνας του 4ου αιώνα π.Χ., πρωταγωνίστησε στη διαμάχη για την παιδεία. Ως προς την παιδαγωγική...
Μιχαήλ Ψελλός
Ο Μιχαήλ Ψελλός (περίπου 1018-1081) είναι ένας από τους πιο σημαντικούς στοχαστές του Βυζαντίου που μελέτησε, έγραψε και διέδωσε την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, κυρίως τον Πλάτωνα και τον...
Πρωταγόρας
Σωκρατικός διάλογος της πρώτης συγγραφικής περιόδου του Πλάτωνα με θέμα τη διδασκαλία της αρετής.
Επινομίς
Διάλογος, συνέχεια των Νόμων, με θέμα την παιδεία των ανώτατων αρχόντων, γνωστός και ως Φιλόσοφος ή Νυκτερινό...
Ο μύθος του Πρωταγόρα
Ο διάσημος σοφιστής Πρωταγόρας αφηγείται τον μύθο του Προμηθέα με σκοπό να αποδείξει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι και μπορούν να συμμετέχουν στην πολιτική, γι αυτό η δημοκρατία είναι το καλύτερο...
Μιχαήλ Ψελλός Πρωταγόρας Επινομίς Ο μύθος του Πρωταγόρα