Πλατωνικός έρωτας
Ο έρωτας για τον Πλάτωνα αποτελεί προσωποποίηση του αληθινού φιλοσόφου. Επίσης ο έρωτας είναι ο δρόμος εκείνος που...
Νόμοι
Διάλογος με πολιτικά και ηθικά ζητήματα που αφορούν την οργάνωση της κοινωνίας. Είναι το τελευταίο και το πιο εκτενές...
Πλάτων και ψυχανάλυση
Οι βασικές θεωρίες του ιδρυτή της ψυχανάλυσης, του Φρόυντ, αλλά και άλλων σημαντικών μορφών της, αναγνωρίζουν ως πηγή...
Διάδοχοι του Πλάτωνα - Σχολάρχες της Ακαδημίας
Η πλατωνική Ακαδημία λειτούργησε από την ίδρυσή της το 387 π.Χ. μέχρι τα μέσα του 1ου αιώνα π.Χ. Οι ειδικοί διακρίνουν...
Η παιδεία στην κλασική Αθήνα
Παιδεία για τους Αθηναίους της κλασικής εποχής ήταν η ηθική διαπαιδαγώγηση των ελεύθερων νέων, η εκγύμναση του σώματος, η μουσική κατάρτιση και η εξασφάλιση βασικών γραμματικών γνώσεων. Οι πολύ...
Ακαδημεικός Σκεπτικισμός
Φιλοσοφικό ρεύμα που κυριάρχησε στην Ακαδημία από τον 3ο αι. π.Χ. έως τις αρχές του 1ου αι. π.Χ. Τα πιο γνωστά επιχειρήματα στρέφονται ενάντια στη θέση ότι είναι εφικτή η γνώση που θεωρείται...
Αριστοτελισμός και Πλατωνισμός στο ύστερο Βυζάντιο
Για πολλούς αιώνες οι στοχαστές αποδέχονταν ότι η φιλοσοφία του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη συμφωνούσαν σε πολλά σημεία, όταν τον 14ο αιώνα οι Βυζαντινοί έθεσαν ξανά το ζήτημα της αντίθεσης των δύο...
Αττική  κωμωδία και Πλάτων
Η αττική κωμωδία είναι το λογοτεχνικό είδος του 5ου αιώνα π.Χ. που μοιάζει κάπως στον πλατωνικό διάλογο, τουλάχιστον ως προς τη...
Η παιδεία στην κλασική Αθήνα Ακαδημεικός Σκεπτικισμός Αριστοτελισμός και Πλατωνισμός στο ύστερο Βυζάντιο Αττική  κωμωδία και Πλάτων