Το συμπόσιο
Το συμπόσιον ως βασικός τρόπος διασκέδασης και κοινωνικής συναναστροφής των πλουσίων Ελλήνων θεσμοθετήθηκε την αρχαϊκή...
Η νεοπλατωνική σχολή της Αλεξάνδρειας
Νεοπλατωνική σχολή φιλοσοφίας στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου που λειτούργησε από τα μέσα του 5ου αιώνα μέχρι τις αρχές...
Ο Θράσυλλος και η τετραλογική διαίρεση των πλατωνικών διαλόγων
Η ταξινόμηση του πλατωνικού έργου σε ομάδες των τεσσάρων διαλόγων (τετραλογίες) από τον...
Τα έργα του Πλάτωνα -  εξελικτικές θεωρίες
Το σύνολο των έργων του Πλάτωνα έχει διασωθεί σε αρίστη κατάσταση. Σώζονται περίπου τριάντα διάλογοι τους οποίους...
Μένων
Ο Μένων είναι διάλογος του Πλάτωνα με θέμα την αρετή
Ο Πλάτων στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή τέχνη
Ο Πλάτων απεικονίζεται στη βυζαντινή και περισσότερο στη μεταβυζαντινή τέχνη σε τοιχογραφίες έξω από τον κυρίως ναό ως Έλληνας σοφός, με εικονογραφικά στοιχεία που ποικίλλουν, και εντάσσεται στον...
Συμπόσιο
Διάλογος της μέσης (ή ώριμης) συγγραφικής περιόδου του Πλάτωνα με θέμα τον έρωτα.
Πλάτων και ψυχανάλυση
Οι βασικές θεωρίες του ιδρυτή της ψυχανάλυσης, του Φρόυντ, αλλά και άλλων σημαντικών μορφών της, αναγνωρίζουν ως πηγή έμπνευσής τους διάφορα στοιχεία της πλατωνικής φιλοσοφίας, αναπτύσσοντας...
Μένων Ο Πλάτων στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή τέχνη Συμπόσιο Πλάτων και ψυχανάλυση