Σπεύσιππος
Ο διάδοχος του Πλάτωνα στην ηγεσία της Ακαδημίας. Ένας από τους σημαντικούς φιλοσόφους του 4ου αιώνα, με συμβολή στη...
Κρίτων
Διάλογος του Πλάτωνα με βασικά θέματα τη δικαιοσύνη και τη σπουδαιότητα της υπακοής στους...
Η κοινωνία  στην κλασική Αθήνα
Στην κλασική Αθήνα κατοικούσαν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Σύμφωνα με τις συνήθειες της εποχής ήταν διαιρεμένοι σε...
Η περίπτωση της Υπατίας
Η Υπατία ήταν φιλόσοφος, μαθηματικός και αστρονόμος (τέλος 4ου-αρχές 5ου αιώνα μ.Χ.) στην Αλεξάνδρεια της...
Νεοπυθαγορισμός
Ο όρος αναφέρεται σε διάφορες μορφές αναβίωσης του πυθαγορισμού κατά την περίοδο της αρχαιότητας.
Αντισθένης
Φιλόσοφος που ανήκει στους «ελάσσονες (= μικρούς) Σωκρατικούς» (δηλαδή μαθητές του Σωκράτη που δεν είχαν τόσο μεγάλη επιρροή). Αρχικά βρέθηκε κοντά στους Σοφιστές, αλλά γρήγορα ακολούθησε...
Ξενοφών και Πλάτων
Ο Ξενοφών, ιστορικός, συγγραφέας και στρατηγός, μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες για τη ζωή και τη δράση του...
Η νεοπλατωνική σχολή της Αλεξάνδρειας
Νεοπλατωνική σχολή φιλοσοφίας στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου που λειτούργησε από τα μέσα του 5ου αιώνα μέχρι τις αρχές του 7ου αιώνα μ.Χ. Διδάσκονταν κυρίως τα έργα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη σε...
Νεοπυθαγορισμός Αντισθένης Ξενοφών και Πλάτων Η νεοπλατωνική σχολή της Αλεξάνδρειας