7η επιστολή
Η μόνη από τις δεκατρείς πλατωνικές επιστολές που θεωρείται γνήσια. Περιγράφει τις δραστηριότητες του Πλάτωνα στη Σικελία και περιλαμβάνει μια σημαντική φιλοσοφική...
Διαβάστε περισσότερα
Aρχαία εγχειρίδια εισαγωγής στη μελέτη των πλατωνικών διαλόγων
Έργα εισαγωγικά για τους πλατωνικούς διαλόγους που γράφτηκαν την περίοδο του μέσου πλατωνισμού (1ος-2ος αιώνας μ.Χ.) και του νεοπλατωνισμού (3ος - 6ος αιώνας μ.Χ.).
Διαβάστε περισσότερα
Αλκιβιάδης
Διάλογος που ανήκει στην πρώτη συγγραφική φάση του Πλάτωνα. Το βασικό θέμα είναι η αυτογνωσία, το γνῶθι σαὐτόν, πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε καλά τον εαυτό...
Διαβάστε περισσότερα
Αντιγραφές πλατωνικών έργων στο Βυζάντιο – χειρόγραφη παράδοση
Η χειρόγραφη παράδοση των έργων του Πλάτωνα και των εξηγητών του Πλάτωνα στο Βυζάντιο.
Διαβάστε περισσότερα
Απολογία Σωκράτους
Από τα πρώτα έργα που έγραψε ο Πλάτων, πρόκειται για την εξιστόρηση της περίφημης δίκης του Σωκράτη. Στοιχεία για το γεγονός απαντώνται επίσης στους διαλόγους Ευθύφρων, Κρίτων,...
Διαβάστε περισσότερα
Αρχαία υπομνήματα στους πλατωνικούς διαλόγους
Τα υπομνήματα ήταν έργα που ερμήνευαν τους πλατωνικούς διαλόγους. Γράφτηκαν στο τέλος της αρχαιότητας (περίπου 3ος αιώνας π.Χ. έως τον 5ο αιώνα μ.Χ.) από φιλοσόφους-καθηγητές της νεοπλατωνικής...
Διαβάστε περισσότερα
Γοργίας
Το θέμα του διαλόγου είναι η ρητορική, με παράλληλη συζήτηση για τη δικαιοσύνη και τον ρόλο της στην ανθρώπινη ευτυχία.
Διαβάστε περισσότερα
Επινομίς
Διάλογος, συνέχεια των Νόμων, με θέμα την παιδεία των ανώτατων αρχόντων, γνωστός και ως Φιλόσοφος ή Νυκτερινό Συμβούλιο.
Διαβάστε περισσότερα
Ευθύδημος
Βασικό θέμα του διαλόγου είναι η ευτυχία (εὐδαιμονία) και πώς θα την αποκτήσουμε. Παρουσιάζεται η αντιπαράθεση μεταξύ δύο μεθόδων, της σωκρατικής και της...
Διαβάστε περισσότερα
Ευθύφρων
Σωκρατικός διάλογος από τα πρώτα έργα του Πλάτωνα. Το θέμα της συζήτησης είναι ο ορισμός της οσιότητας, δηλαδή της ευσέβειας.
Διαβάστε περισσότερα

από 4
Πήγαινε στη σελίδα