Αποδημία φιλοσόφων και παρακμή της σχολής των Αθηνών (529 μ.Χ.)
Η απαγόρευση της διδασκαλίας της φιλοσοφίας στην Αθήνα με διάταγμα του αυτοκράτορα του Βυζαντίου, Ιουστινιανού, το 529 μ.Χ., και η αυτοεξορία των νεοπλατωνικών φιλοσόφων στην αυλή του Πέρση βασιλιά Χοσρόη Β΄, σήμαναν το τέλος της πλατωνικής σχολής των Αθηνών που γνώρισε ακμή κατά τον 5ο-6ο αιώνα...
Διαβάστε περισσότερα
Αριστοτελισμός και Πλατωνισμός στο ύστερο Βυζάντιο
Για πολλούς αιώνες οι στοχαστές αποδέχονταν ότι η φιλοσοφία του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη συμφωνούσαν σε πολλά σημεία, όταν τον 14ο αιώνα οι Βυζαντινοί έθεσαν ξανά το ζήτημα της αντίθεσης των δύο φιλοσόφων και τη διαμάχη ποιος είναι...
Διαβάστε περισσότερα
Γυμνάσια και πνευματική ζωή
Τα γυμνάσια στην κλασική αρχαιότητα ήταν τόποι άθλησης των νέων και των ανδρών. Η μαζική και συστηματική προσέλευση τα κατέστησε επίσης τόπους κοινωνικής συναναστροφής. Στην Αθήνα, τα τρία μεγάλα γυμνάσια, του Κυνοσάργους, της Ακαδημίας και του Λυκείου εξελίχθηκαν σε κέντρα παιδείας και...
Διαβάστε περισσότερα
Η Ακαδημία του Πλάτωνα (δομή και οργάνωση)
Η Ακαδημία που ίδρυσε ο Πλάτων στην Αθήνα το 387 π.Χ. θεωρείται το πρώτο πανεπιστήμιο του κόσμου. Η θέση της Ακαδημίας τοποθετείται σύμφωνα με τις γραπτές πηγές έξω από τα τείχη, στα δυτικά του Διπύλου, δίπλα στον ποταμό Κηφισό και κοντά στο λόφο του Ίππιου...
Διαβάστε περισσότερα
Η αντιπαράθεση Χριστιανών Πλατωνικών κατά τον 2ο-4ο αιώνα
Η αντιπαράθεση των Χριστιανών με τους Πλατωνικούς αποτελεί ένα περίπλοκο ζήτημα, ιστορικό, φιλοσοφικό και θεολογικό, ανάμεσα σε χριστιανούς θεολόγους και Έλληνες φιλοσόφους, με πρωταγωνιστές τον Ιουστίνο, τον Κέλσο, τον Ωριγένη, τον Πορφύριο και τον...
Διαβάστε περισσότερα
Η δίκη του Σωκράτη
To 399 π.Χ. ο Σωκράτης καταδικάστηκε σε θάνατο για ασέβεια και διαφθορά των νέων.
Διαβάστε περισσότερα
Η κοινωνία  στην κλασική Αθήνα
Στην κλασική Αθήνα κατοικούσαν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Σύμφωνα με τις συνήθειες της εποχής ήταν διαιρεμένοι σε διακριτές ομάδες, καθεμιά με τα δικά της πολιτικά, κοινωνικά και επαγγελματικά δικαιώματα και τις δικές της...
Διαβάστε περισσότερα
Η νεοπλατωνική σχολή της Αλεξάνδρειας
Νεοπλατωνική σχολή φιλοσοφίας στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου που λειτούργησε από τα μέσα του 5ου αιώνα μέχρι τις αρχές του 7ου αιώνα μ.Χ. Διδάσκονταν κυρίως τα έργα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη σε μαθητές Χριστιανούς και Εθνικούς (=Έλληνες που πίστευαν στην αρχαία ελληνική...
Διαβάστε περισσότερα
Η νεοπλατωνική σχολή των Αθηνών
Σχολή πλατωνικής φιλοσοφίας που ιδρύθηκε στην Αθήνα κατά το τέλος του 4ου ή αρχή 5ου αιώνα μ.Χ. και λειτουργούσε συνεχώς μέχρι το 529 μ.Χ.
Διαβάστε περισσότερα
Η οργάνωση της πλατωνικής Ακαδημίας: εκδοτικές διαδικασίες
Πώς εκδιδόταν ένα κείμενο την εποχή του Πλάτωνα, ποιοι ήταν οι αναγνώστες και τι έκανε ο ίδιος ο Πλάτων με τα κείμενά του;
Διαβάστε περισσότερα

από 2
Πήγαινε στη σελίδα