Αμμώνιος Ερμείου
Νεοπλατωνικός φιλόσοφος, ο οποίος κατείχε τη δημόσια έδρα της φιλοσοφίας στην Αλεξάνδρεια κατά τις τελευταίες δεκαετίες...
Πολιτική φιλοσοφία του Πλάτωνα
Το ενδιαφέρον για την πολιτική, αλληλένδετο με μια κριτική στάση απέναντι στους θεσμούς της Αθηναϊκής Δημοκρατίας,...
Tο «σωκρατικό πρόβλημα»
Με τον όρο «σωκρατικό πρόβλημα» περιγράφουμε τη δυσκολία να διακριθεί ο ιστορικός Σωκράτης από τον Σωκράτη...
Πλάτων και μαθηματικά
Η βαθμιαία εξοικείωση του Πλάτωνα με τα μαθηματικά επηρεάζει σημαντικά τη φιλοσοφία του. Η παραγωγική μέθοδος των...
Η κοινωνία στην κλασική Αθήνα
Στην κλασική Αθήνα κατοικούσαν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Σύμφωνα με τις συνήθειες της εποχής ήταν διαιρεμένοι σε διακριτές ομάδες, καθεμιά με τα δικά της πολιτικά, κοινωνικά και επαγγελματικά...
Αντισθένης
Φιλόσοφος που συγκαταλέγεται στους ελάσσονες Σωκρατικούς.Αναμείχθηκε στη σοφιστική κίνηση και στη συνέχεια εντάχθηκε στο στενό σωκρατικό κύκλo.Ενστερνίστηκε την άποψη του Σωκράτη για την αρετή και τη...
Λύσις
Σωκρατικός διάλογος που κατατάσσεται συνήθως στην πρώτη συγγραφική περίοδο του Πλάτωνα. Πραγματεύεται το αντικείμενο αγάπης, το αγαπητό (φίλον), έχει όμως επίσης υποστηριχθεί ότι πραγματεύεται την...
Κυνόσαργες
Το τρίτο σε σπουδαιότητα γυμνάσιο της κλασικής Αθήνας τοποθετείται έξω από τα τείχη των Αθηνών, στη νότια όχθη του Ιλισσού. Εκεί γυμνάζονταν οι νέοι που δεν είχαν και τους δύο γονείς γνήσιους...
Η κοινωνία στην κλασική Αθήνα Αντισθένης Λύσις Κυνόσαργες