Διογένης Λαέρτιος και Πλάτων
Το τρίτο από τα δέκα συνολικά βιβλία του έργου του Διογένη Λαέρτιου είναι αφιερωμένο στον Πλάτωνα. Περιλαμβάνει τη...
Νεοπλατωνισμός
Νεολογισμός του 19ου αιώνα ο οποίος αναφέρεται α) στην ύστερη μορφή του αρχαίου πλατωνισμού, μια πρωτότυπη σύνθεση...
Γεώργιος Γεμιστός ή Πλήθων
Βυζαντινός φιλόσοφος (περ. 1360-1454), ίσως ο σημαντικότερος της ύστερης βυζαντινής περιόδου. Σύμβουλος ηγεμόνων και...
Νεοελληνικές μεταφράσεις του Πλάτωνα
Η συστηματική μετάφραση έργων του Πλάτωνα στα νέα ελληνικά αρχίζει στις αρχές του 20 αιώνα και συνεχίζεται με μεγάλο...
Πλάτων και αναλυτική φιλοσοφία
Στα μέσα του 20ού αιώνα οι πλατωνικές σπουδές, κυρίως στον αγγλοαμερικανικό χώρο, ορίζονται από τη δυναμική είσοδο των μεθόδων της αναλυτικής φιλοσοφίας στη μελέτη και ερμηνεία των πλατωνικών...
Γνωστικισμός και Πλάτων
Aπολυτρωτικές διδασκαλίες που αναπτύχθηκαν στους κόλπους του χριστιανισμού κατά τους πρώτους τρεις αιώνες της ιστορίας του με εμφανή επιρροή από την πλατωνική φιλοσοφία, κυρίως όσον αφορά τις...
Τόμας Μορ (Sir Thomas More)
Άγγλος ουμανιστής, πολιτικός και συγγραφέας (1477/78-1535). Μαζί με τον φίλο του Έρασμο (1466-1536) θεωρούνται δύο από τους κυριότερους εκπρόσωπους του βορειοευρωπαϊκού ουμανισμού. Εγκαινίασε μια νέα...
Η Ακαδημία του Πλάτωνα  (δομή και οργάνωση)
Η Ακαδημία που ίδρυσε ο Πλάτων στην Αθήνα, σύμφωνα με τις λογοτεχνικές πηγές και τα αρχαιολογικά ευρήματα, αναδεικνύεται ως το πρώτο οργανωμένο πνευματικό κέντρο της ανθρωπότητας σε πανεπιστημιακό...
Πλάτων και αναλυτική φιλοσοφία Γνωστικισμός και Πλάτων Τόμας Μορ (Sir Thomas More) Η Ακαδημία του Πλάτωνα  (δομή και οργάνωση)