Πλάτων και ποίηση
Η πλατωνική πολεμική εναντίον των ποιητών προσκρούει στο παράδοξο ότι οι διάλογοι του Πλάτωνα μπορούν εύκολα να...
Πορφύριος
Μείζων νεοπλατωνικός φιλόσοφος του 3ου αι. (234 - π. 305 μ.Χ.), μαθητής και εκδότης του Πλωτίνου και δεινός πολέμιος...
Η δίκη του Σωκράτη
To 399 π.Χ. ο Σωκράτης καταδικάζεται σε θάνατο για ασέβεια και διαφθορά των νέων. Η δίκη του καταγράφεται ως μια μελανή...
Μένων
Ο Μένων ή ‘Περὶ ἀρετῆς, πειραστικὸς’ είναι ένας μεταβατικός διάλογος μεταξύ των πρώιμων έργων, των...
Πλάτων και μαθηματικά
Η βαθμιαία εξοικείωση του Πλάτωνα με τα μαθηματικά επηρεάζει σημαντικά τη φιλοσοφία του. Η παραγωγική μέθοδος των μαθηματικών και σημαντικές μαθηματικές ανακαλύψεις ενσωματώνονται λειτουργικά στο...
Πλάτων και γλώσσα
Ο Πλάτων προβληματίστηκε πολύ γύρω από το ζήτημα της γλώσσας και τη σχέση της με την πραγματικότητα. Στα γραπτά του υιοθετεί συνειδητά μια κατανοητή από όλους γλώσσα, μέσα από την οποία όμως με...
Αρχαία υπομνήματα στους πλατωνικούς διαλόγους
Έργα ερμηνευτικά των πλατωνικών διαλόγων που συνετέθησαν κυρίως κατά την ύστερη αρχαιότητα από φιλοσόφους-καθηγητές της νεοπλατωνικής...
Ιωάννης Σκώτος Εριγένης
Με τον Εριγένη (περ. 800-877 μ.Χ.) η δυτική χριστιανοσύνη για πρώτη φορά διαμορφώνει συνολική κοσμοθεωρία θεμελιωμένη στον βυζαντινό πλατωνισμό, με ένταση, πρωτοτυπία και βαθύτητα. Μέσα κυρίως από...
Πλάτων και μαθηματικά Πλάτων και γλώσσα Αρχαία υπομνήματα στους πλατωνικούς διαλόγους Ιωάννης Σκώτος Εριγένης