Γνωστικισμός και Πλάτων
Aπολυτρωτικές διδασκαλίες που αναπτύχθηκαν στους κόλπους του χριστιανισμού κατά τους πρώτους τρεις αιώνες της ιστορίας...
Λύσις
Σωκρατικός διάλογος που κατατάσσεται συνήθως στην πρώτη συγγραφική περίοδο του Πλάτωνα. Πραγματεύεται το αντικείμενο...
Συριανός
Ο δεύτερος μετά τον Πλούταρχο τον Αθηναίο επικεφαλής της νεοπλατωνικής σχολής των Αθηνών και δάσκαλος του...
Θεαίτητος
Διάλογος της λεγομενης μέση (ή ώριμης) συγγραφικής περιόδου του Πλάτωνα με θέμα τη...
Σιμπλίκιος
Νεοπλατωνικός φιλόσοφος που έδρασε κατά το πρώτο μισό του 6ου αιώνα μ.Χ. Συνέγραψε υπομνήματα κυρίως σε αριστοτελικές πραγματείες, με τα οποία επιχείρησε κυρίως να εδραιώσει τη συμφωνία του...
Δημόκριτος (και Πλάτων)
Ο τελευταίος και ο πιο σημαντικός και τολμηρός προσωκρατικός φιλόσοφος, ο εισηγητής της ατομικής θεωρίας. Θεωρείται ο μεγάλος θεωρητικός αντίπαλος του...
Γυμνάσια και πνευματική ζωή
Τα γυμνάσια στην κλασική αρχαιότητα ήταν τόποι άθλησης των νέων και των ανδρών. Η μαζική και συστηματική προσέλευση τα κατέστησε επίσης τόπους κοινωνικής συναναστροφής. Στην Αθήνα, τα τρία μεγάλα...
Νόθοι  Διάλογοι του Πλάτωνα
Ως νόθοι διάλογοι του Πλάτωνα χαρακτηρίστηκαν από την αρχαιότητα όσα κείμενα δεν θεωρούντο γνήσια πλατωνικά συγγράμματα. Ωστόσο, αγνοούμε ως σήμερα με ποια ακριβώς κριτήρια έγινε αυτή η επιλογή, από...
Σιμπλίκιος Δημόκριτος (και Πλάτων) Γυμνάσια και πνευματική ζωή Νόθοι  Διάλογοι του Πλάτωνα