Μεσαιωνικές δυϊστικές αιρέσεις
Στη Δυτική Ευρώπη ανάμεσα στον 11ο και τον 14ο αιώνα αναπτύχθηκαν πεσιμιστικές δυϊστικές τάσεις, που μοιάζει να απηχούν...
Χριστιανισμός και μεσοπλατωνισμός
Η γένεση της χριστιανικής φιλοσοφίας για απολογητικούς σκοπούς επηρεάζεται από τον Μεσοπλατωνισμό και εκπροσωπείται από...
Σουχραουάρντι
Ιρανός φιλόσοφος του 12ου αιώνα, ιδρυτής της σχολής του Φωτισμού. Ο φιλοσοφικός στοχασμός που ανέπτυξε ήταν προϊόν...
Γνωστικισμός και Πλάτων
Aπολυτρωτικές διδασκαλίες που αναπτύχθηκαν στους κόλπους του χριστιανισμού κατά τους πρώτους τρεις αιώνες της ιστορίας...
Γραφή και προφορικότητα στον Πλάτωνα
Ενώ ο Πλάτων θεωρείται δικαίως προικισμένος τεχνίτης της γραφής, υπάρχουν κείμενά του όπου ρητώς δηλώνει ότι η πραγματική φιλοσοφία μπορεί να μεταδοθεί μόνο...
Σωκρατικός και πλατωνικός διάλογος
Σωκρατικοί διάλογοι είναι τα διαλογικά κείμενα που έγραψαν οι μαθητές του Σωκράτη με πρωταγωνιστή τον ίδιο, εξέχουσα θέση ανάμεσα στους οποίους κατέχουν οι πλατωνικοί διάλογοι. Συχνά όμως...
Η Σχολή της Τυβίγγης
Ερμηνευτική κατεύθυνση που ανέδειξε τη σημασία των αγράφων δογμάτων για την κατανόηση της πλατωνικής...
Σιμπλίκιος
Νεοπλατωνικός φιλόσοφος που έδρασε κατά το πρώτο μισό του 6ου αιώνα μ.Χ. Συνέγραψε υπομνήματα κυρίως σε αριστοτελικές πραγματείες, με τα οποία επιχείρησε κυρίως να εδραιώσει τη συμφωνία του...
Γραφή και προφορικότητα στον Πλάτωνα Σωκρατικός και πλατωνικός διάλογος Η Σχολή της Τυβίγγης Σιμπλίκιος