Πλατωνικός έρωτας
Ο έρωτας για τον Πλάτωνα είναι η προσωποποίηση του αληθινού φιλοσόφου και η ερωτική μύηση ένας δρόμος για την κατάκτηση...
Μαθηματικός πλατωνισμός
Ο μαθηματικός πλατωνισμός είναι σχολή της φιλοσοφίας των μαθηματικών. Πρεσβεύει ότι τα μαθηματικά αντικείμενα είναι...
Πλατωνισμός στον 20ό αιώνα: μεταφυσική
Η επίδραση του Πλάτωνα στη μεταφυσική του 20ου αιώνα φαίνεται κυρίως στις συζητήσεις για τα καθόλου (universals)....
Πλωτίνος
Φιλόσοφος της ύστερης αρχαιότητας, ιδρυτής του ρεύματος που ονομάστηκε...
Τα έργα του Πλάτωνα – εξελικτικές θεωρίες
Έχει διασωθεί το σύνολο των έργων του Πλάτωνα σε άριστη κατάσταση – 30 περίπου διαλόγοι θεωρούνται γνήσιοι. Στην ερμηνεία της πλατωνικής φιλοσοφίας, έχει καθιερωθεί η εξελικτική θεώρηση της...
Η αντιπαράθεση χριστιανών  πλατωνικών κατά τον 2ο -4ο αι.
Η αντιπαράθεση χριστιανών πλατωνικών αποτελεί έναν περίπλοκο ιστορικό, φιλοσοφικό και θεολογικό διάλογο, συνήθως τεταμένο, ανάμεσα σε χριστιανούς θεολόγους και Έλληνες φιλοσόφους, με κύριους...
Πλατωνικές επιρροές στο ρεύμα του Σχολαστικισμού
Ο Αριστοτέλης είναι ευλόγως συνδεδεμένος αξεχώριστα με τον Μεσαίωνα. Μια προσεκτικότερη όμως μελέτη της μεσαιωνικής περιόδου αποδεικνύει ότι τα φιλοσοφικά έργα του Πλάτωνα και οι ποικίλες εκδοχές της...
Σωκρατικές σχολές
Η προσωπικότητα του Σωκράτη άσκησε ισχυρή επίδραση όχι μόνο στον Πλάτων ααλλά και στους λεγόμενους ελάσσονες σωκρατικούς φιλοσόφους. Ο Αντισθένης ο Αθηναίος, ο Αρίστιππος από την Κυρήνη, ο Ευκλείδης...
Τα έργα του Πλάτωνα – εξελικτικές θεωρίες Η αντιπαράθεση χριστιανών  πλατωνικών κατά τον 2ο -4ο αι. Πλατωνικές επιρροές στο ρεύμα του Σχολαστικισμού Σωκρατικές σχολές