Βιβλιογραφία
Andrewes, A. Αρχαία ελληνική κοινωνία. Αθήνα, 1983.
Angelou, A.D. ed. Νικόλαος Μεθώνης, Ἀνάπτυξις τῆς Θεολογικῆς Στοιχειώσεως Πρόκλου Πλατωνικοῦ φιλοσόφου. Αθήνα, 1984.
Annas, J, Εισαγωγή στη Πολιτεία του Πλάτωνα. Αθήνα, 2006.
Annas, J. "Ancient Philosophy for the Twenty-First Century." Leiter, B. ed. The future for Philosophy. Oxford, 2004.
Annas, J. "Plato." Phronesis 27 (1982)
Annas, J. An Introduction to Plato’s Republic. Oξφόρδη, 1981.
Annas, J. Platonic Ethics. Old and New. Ithaka and London, 1998.
Apostolopoulos, C. Phaedo Christianus: Studien zur Verbindung und Abwägung des Verhältnisses zwischen dem platonischen "Phaidon" und dem Dialog Gregors von Nyssa "Über die Seele und die Auferstehung". Frankfurt, 1986.
Armstrong, D. Universals: An Opinionated Introduction. Boulder, Colorado, 1989.
Armstrong, A.H. St. Augustine and Christian Platonism. Villanova, 1966.
Arnzen, R. "Plato's Timaeus in the Arabic Tradition." Il Timeo: Esegesi greche, arabe, latine Pisa (2012)
Athanassiadi, P, Damascius: The Philosophical History. Αθήνα, 1999.
Athanassiadi, P. "Byzantine commentators on the Chaldaean Oracles: Psellos and Plethon." Ierodiakonou, K. ed. Byzantine Philosophy and its Ancient Sources. Oxford, 2002.
Athanassiadi, P. La lutte pour l’orthodoxie dans le platonisme tardif de Numénius à Damascius. Paris, 2006.
Athanassiadi, PFrede, M. ed. . Pagan monotheism in late Antiquity. Oxford, 1999.
Athanassiadi, PJenkins, D., Barber, Ch. eds. , Reading Michael Psellos . Leiden 2006.
Attridge, H.W. "The Philosophical Critique of Religion under the Early Empire." ANRW II Berlin 16.1 (1978)
Aubenque, P. Le problème de l’ être chez Aristote. Παρίσι, 1962.
Aujoulat, N, Le néoplatonisme alexandrin: Hiéroclès d’Alexandrie. Leiden, 1986.
Azoulay, V. Pericles of Athens. Princeton, 2014.
Aφροδισιεύς, AHayduck, M. ed. . Yπόμνημα ειςτο μειζον A των μετa τa φυσικά Aριστοτέλους. Bερολίνο, 1891.
BMC I-XII = Catalogue of Books Printed in the XVth Century now in the British Museum. London, 1908-1985.
Baily, CBaily, C. ed. , Epicurus. Hildesheim, 1970.
Baksa, I. The First Book of Olympiodorus’ Commentary on Aristotle’s Meteorology. Berlin, 2013.
Balmer, H. Die Archetypentheorie von C. G. Jung. Eine kritik. Berlin, 1972.
Baltes, M., Dörrie, Η. Der Platonismus in der Antike. Band 3: Der Platonismus im 2. und 3. Jahrhyndert nach Christus. Stuttgart, 1993.

από 46
Πήγαινε στη σελίδα
Φίληβος

Φίληβος

Διάλογος της ύστερης συγγραφικής περιόδου του Πλάτωνα....

Αρχέτυπες Λατινικές Μεταφράσεις Έργων του Πλάτωνα

Αρχέτυπες Λατινικές Μεταφράσεις Έργων του Πλάτωνα

Πρόκειται για τις αυτοτελείς εκδόσεις, σε λατινική...

Ίων

Ίων

Διάλογος της λεγόμενης πρώιμης (ή σωκρατικής) συγγραφικής...

Αρχύτας

Αρχύτας

Πυθαγόρειος φιλόσοφος, μαθηματικός και πολιτικός -...