Βιβλιογραφία
Σακελλαρίου, Α. Βοήθιος- Παραμυθία της φιλοσοφίας. Αθήνα, 2004.
Σακελλαρίου, Μ. Β. Η αθηναϊκή δημοκρατία. Ηράκλειο, 2000.
Σαμαράς, Θ. Απολογία Σωκράτους. Κρίτων. Θεσσαλονίκη, 2003.
Σαμαράς, Θ. Πλάτων, Κρίτων. Θεσσαλονίκη, 2003.
Σαμοθράκη, Ν. Το ενυπόστατο του προσώπου: Λεόντιος Βυζάντιος, Λόγος κατά Νεστορίου και Ευτυχούς, Βοηθίου Βίβλος κατά Ευτυχούς και Νεστορίου. Αθήνα, 1996.
Σιάσος, Λ. Εραστές της αληθείας: Έρευνα στις αφετηρίες και στη συγκρότηση της θεολογικής γνωσιολογίας κατά τον Πρόκλο και το Διονύσιο Αρεοπαγίτη. Θεσσαλονίκη, 1984.
Σκουτερόπουλος, Ν.Μ. H αρχαία Σοφιστική. Tα σωζόμενα αποσπάσματα.. Aθήνα, 1991.
Σκουτερόπουλος, Ν.Μ. Οι αρχαίοι κυνικοί: Αποσπάσματα και μαρτυρίες. Αθήνα, 1998.
Σκουτερόπουλος, Ν.Μ. Πλάτων, Ιππίας Ελάττων. Αθήνα, 1995.
Σκουτερόπουλος, Ν.Μ. Πλάτωνος Ίων. Αθήνα, 2002.
Σκουτερόπουλος, Ν.Μ. Πλάτωνος Ευθύδημος. Αθήνα, 1987.
Σκουτερόπουλος, Ν.Μ. Πλάτωνος Πολιτεία. Αθήνα, 2002.
Σκουτερόπουλος, Ν.Μ. Πλάτωνος, Ευθύφρων. Αθήνα, 1982.
Σκουτερόπουλος, Ν.Μ. Πλάτωνος, Λύσις. Αθήνα, 1981.
Σπαθάρας, Δ.Γ, Πλάτωνος Ίων. Αθήνα, 1998.
Σπετσιέρης, Κ. "«Εικόνες Ελλήνων φιλοσόφων εις Εκκλησίας»." Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 14 (1963-1964)
Σπετσιέρης, Κ. "Εικόνες Ελλήνων φιλοσόφων εις Εκκλησίας: Συμπληρωματικά στοιχεία." Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Αθήνα 24 (1975)
Στάικος, Κ. Σπ. Ιστορία της Βιβλιοθήκης στον Δυτικό Πολιτισμό, τόμ. V, Από τον Πετράρχη έως τον Μιχαήλ Άγγελο. Αθήνα, 2011.
Στάικος, Κ. Σπ. Η Βιβλιοθήκη του Πλάτωνα και της Ακαδημίας. Αθήνα, 2013.
Στέφανος (Φιλόπονος;), Εἰς τὴν Περὶ ψυχῆς Ἀριστοτέλους σχολικαὶ ἀποσημειώσεις … βιβλίον τρίτον, CAG XV, σελ. 446–607. .
Στέφανος, Σχόλια σὺν Θεῷ εἰς τὸ Περὶ ἑρμηνείας Ἀριστοτέλους, CAG XVIII/3. .
Συκουτρής, Ι. Πλάτωνος Συμπόσιο. Αθήνα, 1934, 2005.
ΤΑΤΑΚΗΣ, Β. ed. ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΛΑΧΗΣ. ΑΘΗΝΑ: ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: .
Τατάκης, Β. Η συμβολή της Καππαδοκίας στη χριστιανική σκέψη. Αθήνα, 1960, επανέκδοση 1989.
Τατάκης, Β. Θέματα χριστιανικής και βυζαντινής φιλοσοφίας. Αθήνα, 1952, επανέκδοση 2007.
Τατάκης, Β. Πλάτων, Πρωταγόρας. Αθήνα.

από 46
Πήγαινε στη σελίδα
Αντίοχος Ασκαλωνίτης

Αντίοχος Ασκαλωνίτης

Πλατωνικός φιλόσοφος (περ. 130-68 π.Χ.), μαθητής του...

Η δικαιοσύνη στον Πλάτωνα

Η δικαιοσύνη στον Πλάτωνα

Η δικαιοσύνη είναι κεντρική έννοια στην ηθική και πολιτική...

Ουμανισμός και ερμηνείες του Πλάτωνα

Ουμανισμός και ερμηνείες του Πλάτωνα

Ο ουμανισμός αποτελεί μια από τις χαρακτηριστικότερες όψεις...

Πορφύριος

Πορφύριος

Μείζων νεοπλατωνικός φιλόσοφος του 3ου αι. (234 - π. 305...