Βιβλιογραφία
Brock, S. Von Athen nach Bagdad: Zur Rezeption griechischer Philosophie von der Spätantike bis zum Islam. Bonn, 2003.
Brock, SThompson, R., Mathews, T., Garsoïan, N. eds. . East of Byzantium: Syria and Armenia in the Formative Period. 1982.
Brockmann, C. Die handschriftliche Überlieferung von Platons Symposion. Wiesbaden, 1992.
Brunschwig, J. "The Stoic theory of the supreme genus and Platonic ontology." Brunschwig, J. ed. Papers in Hellenistic Philosophy. Cambridge, 1994.
Bubner, R, Das älteste Systemprogramm. Studien zur Frühgeschichte des deutschen Idealismus. Hegel-Tage Villigst 1969. Bonn, 1973.
Bubner, R. "Dialog und Dialektik oder Platon und Hegel." Bubner, R. ed. Antike Themen und ihre moderne Verwandlung.. .
Bubner, R. "“Platon - der Vater aller Schwärmerei. Zu Kants Aufsatz ‘Von einem neuerdings erhobenen vornehmen Ton in der Philosophie." Bubner, R. ed. Antike Themen und ihre moderne Verwandlung. Frankfurt am Main, 1992.
Burkert, W, Lore and Science in ancient Pythagoreanism. Καίμπριτζ Μασσ., 1972.
Burkert, W. "Cicero als Platoniker und Skeptiker." Gymnasium 72 (1965)
Burnyeat, M.F, The Theaetetus of Plato, with a translation by Jane levvet. Indianapolis: Hackett, 1990.
Burnyeat, M.F. "Platonism in the Bible: Numenius of Apamea on Exodus and eternity." Salles, R. ed. Metaphysics, Soul, and Ethics in Ancient Thought. Themes from the Work of Richard Sorabji. Oxford, 2005.
Burnyeat, M.F. "The Impiety of Socrates." Ancient Philosophy 17 (1998)
Bury, R.G, Plato with an English Translation vols. X-XI, Laws. Cambridge (Mass.) London, 1926.
Buschor, E, Το ελληνιστικό πορτραίτο. Αθήνα, 1995.
Buschor, E. Das Hellenistische Bildnis. München, 1984.
Bussanich, J. The One and its Relation to Intellect in Plotinus. Leiden, 1988.
Buxton, R ed. From Myth to Reason? Studies in the Development of Greek Thought. Oxford University Press, 1999.
Bächli-Hinz, A. Monotheismus und neuplatonische Philosophie: Eine Untersuchung zum pseudo-aristotelischen Liber de causis und dessen Rezeption durch Albert den Großen. St. Augustin, 2002.
Camelli, G, Mανουήλ Χρυσολωράς. Αθήνα, 2006.
Campbell, L. The Sophistes and Politicus of Plato, a rivised text and english notes. Οξφόρδη, 1867.
Candal, E. ed. Oratio dogmatica de unione. Roma, 1958.
Carabine, D, John Scottus Eriugena. Oxfrod, 2000.
Casemar, A. ed. The Cambridge Companion to Philo. Cambridge, 2009.
Centrone, B. "Archytas de Tarente”και“Pseudo-Archytas." Goulet, R. ed. Dictionnaire des Philosophes Antiques. Παρίσι, 1994.
Centrone, B. "Cosa significa essere pitagorico in età imperiale: per una riconsiderazione della categoria storiografica del neopitagorismo." Brancacci, A. ed. La filosofia in età imperiale, τόμ. I. Le scuole e le tradizioni filosofiche. Napoli, 2000.
Cereteli, G. ed. Opuscula selecta, 1: De arte dialectica, 2: De syllogismis, De arte rhetorica. Τιφλίδα, 1924, 1926.

από 46
Πήγαινε στη σελίδα
Συριανός

Συριανός

Ο δεύτερος μετά τον Πλούταρχο τον Αθηναίο επικεφαλής της...

7η επιστολή

7η επιστολή

Η μόνη από τις πλατωνικές επιστολές που θεωρείται, από τους...

Σωκρατικές σχολές

Σωκρατικές σχολές

Η προσωπικότητα του Σωκράτη άσκησε ισχυρή επίδραση όχι μόνο...

Η Ακαδημία του Πλάτωνα  (δομή και οργάνωση)

Η Ακαδημία του Πλάτωνα (δομή και οργάνωση)

Η Ακαδημία που ίδρυσε ο Πλάτων στην Αθήνα, σύμφωνα με τις...