Ιάμβλιχος: η υπεράσπιση της θεουργίας
Ο σημαντικότερος, μετά τον Πλωτίνο, εκπρόσωπος του αρχαίου νεοπλατωνισμού και πρώτος υπερασπιστής των τελετουργικών...
Ευθύδημος
Μεταβατικός διάλογος ανάμεσα στην πρώιμη και τη μέση συγγραφική περίοδο του Πλάτωνα με θέμα την αναζήτηση της...
Ο Πλάτων και οι επιστήμες της εποχής του
O Πλάτων, στα 50 χρόνια της συγγραφικής του δραστηριότητας, γίνεται ολοένα και πιο θετικός απέναντι στην επιστήμη της...
Ο μύθος της Ατλαντίδας
Ο πιο διάσημος πλατωνικός μύθος. Περιλαμβάνεται στον Τίμαιο και στον Κριτία, και εξιστορεί την ύπαρξη της μυθικής...
Μεταφράσεις πλατωνικών έργων στα αραβικά από τον 9ο αιώνα
Οι Άραβες του Μεσαίωνα θεωρούσαν τον Πλάτωνα (Aflāṭūn) «θεϊκό φιλόσοφο», όμως το έργο του δεν ήταν εξίσου γνωστό με του Αριστοτέλη ή των Νεοπλατωνικών και δεν γνωρίζουμε αν υπήρξε...
Βησσαρίων
Ο Βησσαρίων (περ.1399/1400-1472) ήταν ένας από τους σημαντικότερους λογίους του ύστερου Βυζαντίου, θεολόγος και φιλόσοφος, και από τους συντελεστές της μεταφοράς των σπουδών από την Ανατολή στη Δύση...
Αντίοχος Ασκαλωνίτης
Πλατωνικός φιλόσοφος (περ. 130-68 π.Χ.), μαθητής του ακαδημεικού σκεπτικού Φίλωνα του Λαρισαίου, από τον οποίο αποστασιοποιήθηκε αποκηρύσσοντας τον σκεπτικισμό ως φιλοσοφική στάση χαρακτηριστική του...
Βυζαντινά σχόλια στον Πλάτωνα
Στη βυζαντινή περίοδο (7ος-15ος αι.) τα πλατωνικά και νεοπλατωνικά κείμενα διαβάζονται αρκετά, επηρεάζουν σε πολλά σημεία τη φιλοσοφική και, λιγότερο, τη θεολογική σκέψη και σχολιάζονται, όχι...
Μεταφράσεις πλατωνικών έργων στα αραβικά από τον 9ο αιώνα Βησσαρίων Αντίοχος Ασκαλωνίτης Βυζαντινά σχόλια στον Πλάτωνα