Πλατωνικές επιρροές στο ρεύμα του Σχολαστικισμού
Ο Αριστοτέλης είναι ευλόγως συνδεδεμένος αξεχώριστα με τον Μεσαίωνα. Μια προσεκτικότερη όμως μελέτη της μεσαιωνικής...
Εύδοξος
Φιλόσοφος και μαθηματικός του 4ου αιώνα π.Χ, στενά συνδεδεμένος με τον Πλάτωνα. Θεωρείται από τους εισηγητές του...
Ο μύθος της Ατλαντίδας
Ο πιο διάσημος πλατωνικός μύθος. Περιλαμβάνεται στον Τίμαιο και στον Κριτία, και εξιστορεί την ύπαρξη της μυθικής...
Αρίστιππος
Ο Αρίστιππος από την Κυρήνη (435-355 π.Χ.) εντάσσεται στους Ελάσσονες Σωκρατικούς φιλόσοφους και ανήκε στο στενό...
Η δικαιοσύνη στον Πλάτωνα
Η δικαιοσύνη είναι κεντρική έννοια στην ηθική και πολιτική φιλοσοφία του Πλάτωνα και καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της προβληματικής των πρώιμων διαλόγων του. Στην Πολιτεία η δικαιοσύνη ως πολιτική...
Τόμας Μορ (Sir Thomas More)
Άγγλος ουμανιστής, πολιτικός και συγγραφέας (1477/78-1535). Μαζί με τον φίλο του Έρασμο (1466-1536) θεωρούνται δύο από τους κυριότερους εκπρόσωπους του βορειοευρωπαϊκού ουμανισμού. Εγκαινίασε μια νέα...
Απουλήιος
Πλατωνικός φιλόσοφος, ρήτορας και λογοτέχνης (περ. 125-180 π.Χ.)
Φίλιππος Οπούντιος
Φιλόσοφος και μαθητής του Πλάτωνα στην Ακαδημία. Καταγόταν από τον Οπού της Λοκρίδας και σήμερα θεωρείται πως πιθανότατα είναι το ίδιο πρόσωπο με τον αστρονόμο Φίλιππο της...
Η δικαιοσύνη στον Πλάτωνα Τόμας Μορ (Sir Thomas More) Απουλήιος Φίλιππος Οπούντιος