Πρώτες έντυπες εκδόσεις του πλατωνικού έργου
Η editio princeps του συνόλου του πλατωνικού έργου κυκλοφόρησε με την επιμέλεια του Μάρκου Μουσούρου, από το...
Επινομίς
Διάλογος, που έρχεται ως συνέχεια των Νόμων,με θέμα την παιδεία των ανώτατων αρχόντων,γνωστός και ως Φιλόσοφος ή...
Παρμενίδης, Ηράκλειτος και Πλάτων
Παρμενίδης και Ηράκλειτος, οι δύο σημαντικότεροι προσωκρατικοί φιλόσοφοι, επηρεάζουν βαθιά τον Πλάτωνα, ο οποίος...
Η παιδεία στην κλασική Αθήνα
Παιδεία για τους Αθηναίους της κλασικής εποχής ήταν η ηθική διαπαιδαγώγηση των ελεύθερων νέων, η εκγύμναση του σώματος,...
Σοφιστική Κίνηση
Οι Σοφιστές κυριαρχούν στο προσκήνιο της πνευματικής ζωής της Αθήνας κατά τον πέμπτο αιώνα και πυροδοτούν τις εκπαιδευτικές διαμάχες του τέταρτου αιώνα, διδάσκοντας, οι περισσότεροι από αυτούς με...
Δαμάσκιος
Ο τελευταίος φιλόσοφος (διάδοχος) της νεοπλατωνικής σχολής των Αθηνών κατά τον έκτο αιώνα, υπομνηματιστής του Πλάτωνα και πρωτότυπος μεταφυσικός...
Η Ακαδημία του Πλάτωνα  (δομή και οργάνωση)
Η Ακαδημία που ίδρυσε ο Πλάτων στην Αθήνα, σύμφωνα με τις λογοτεχνικές πηγές και τα αρχαιολογικά ευρήματα, αναδεικνύεται ως το πρώτο οργανωμένο πνευματικό κέντρο της ανθρωπότητας σε πανεπιστημιακό...
Ιωάννης Ιταλός
Ο Ιωάννης Ιταλός (περ.1025–περ.1082) ήταν από τους πιο πρωτότυπους στοχαστές του Βυζαντίου. Μαθητής του Ψελλού και επηρεασμένος από τη νεοπλατωνική παράδοση, καταλαμβάνει μια ιδιαίτερη θέση...
Σοφιστική Κίνηση Δαμάσκιος Η Ακαδημία του Πλάτωνα  (δομή και οργάνωση) Ιωάννης Ιταλός