Ολυμπιόδωρος
Νεοπλατωνικός φιλόσοφος που άκμασε κατά τον 6ο αι. μ.Χ. στην Αλεξάνδρεια. Θεωρείται ο τελευταίος γνωστός επικεφαλής της...
Πολιτικές θεωρίες του 20ου αιώνα και Πλάτων
Κατά τον εικοστό αιώνα η πλατωνική φιλοσοφία διέρχεται διαδοχικά κύματα ερμηνευτικών προσεγγίσεων. Ο...
Μεσαιωνικές δυϊστικές αιρέσεις
Στη Δυτική Ευρώπη ανάμεσα στον 11ο και τον 14ο αιώνα αναπτύχθηκαν πεσιμιστικές δυϊστικές τάσεις, που μοιάζει να απηχούν...
Ισοκράτης και Πλάτων
Βασικός εκπρόσωπος της παράδοσης που αργότερα ονομάστηκε ρητορική, ο Ισοκράτης πρωτοστάτησε στις εκπαιδευτικές διαμάχες...
Επινομίς
Διάλογος, που έρχεται ως συνέχεια των Νόμων,με θέμα την παιδεία των ανώτατων αρχόντων,γνωστός και ως Φιλόσοφος ή Νυκτερινό...
Παραστάσεις φιλοσόφων σε ψηφιδωτά και τοιχογραφίες
Οι απεικονίσεις φιλοσόφων σε ψηφιδωτά της αρχαιότητας αναπαράγουν ένα πολύ δημοφιλές μοτίβο της εποχής, τις επτά ανδρικές μορφές που αντιστοιχεί στο σχήμα των επτά σοφών της αρχαιότητας. Κεντρική...
Ο μύθος της Ατλαντίδας
Ο πιο διάσημος πλατωνικός μύθος. Περιλαμβάνεται στον Τίμαιο και στον Κριτία, και εξιστορεί την ύπαρξη της μυθικής Ατλαντίδας, τη σύγκρουσή της με την αρχαία Αθήνα και την καταβύθισή της στον...
Σωκράτης
Ο Σωκράτης θεωρείται η ζωντανή ενσάρκωση της φιλοσοφίας, και αυτός που επηρέασε περισσότερο από κάθε άλλον τον Πλάτωνα. Δεν είμαστε ωστόσο σίγουροι αν ο πρωταγωνιστής των πλατωνικών διαλόγων και ο...
Επινομίς Παραστάσεις φιλοσόφων σε ψηφιδωτά και τοιχογραφίες Ο μύθος της Ατλαντίδας Σωκράτης