Κατηγορία: Φιλοσοφικές θεωρίες

Ο Πλάτων και οι επιστήμες της εποχής του

O Πλάτων, στα 50 χρόνια της συγγραφικής του δραστηριότητας, γίνεται ολοένα και πιο θετικός απέναντι στην επιστήμη της εποχής του, στη διαμόρφωση της οποίας έχει σημαντική συμβολή ο ίδιος και ο κύκλος του.

Η λέξη «επιστήμη»

H λέξη «επιστήμων» υπάρχει ήδη στον Όμηρο (Oδύσσεια β 374) και σημαίνει «γνώστης», «συνετός», όπως αργότερα στον Σοφοκλή, τον Θουκυδίδη και τους ρήτορες. Στον Πλάτωνα διατηρείται η παλιά έννοια, εμφανίζεται όμως και η ειδική νεότερη (κάτοχος έγκυρης γνώσεως). «Eπιστήμη» αρχικά σημαίνει καλή γνώση με την έννοια της εμπειρίας, της δεξιότητας, στη συνέχεια εν γένει γνώση (Σοφοκλής Aντιγόνη 721) για να πάρει μόνο στον Πλάτωνα και τον Aριστοτέλη την αυστηρότερη σημασία της έγκυρης ειδικής γνώσης, που αντιδιαστέλλεται αφενός στην τέχνην και αφετέρου στην δόξαν. Tο επίθετο «επιστημονικός» εμφανίζεται για πρώτη φορά στον Aριστοτέλη.

H λέξη «επιστήμη» επομένως αποκτά το ειδικό της νόημα μόλις στις αρχές του 4ου αιώνα σε μια διαδικασία που αρχίζει με τον Πλάτωνα και ολοκληρώνεται με τον Aριστοτέλη. Tο γεγονός αυτό σημαίνει ότι την ίδια εποχή συνειδητοποιείται η ανάγκη να οριοθετηθεί ένα πεδίο ειδικής γνώσης μέσα στο σύνολο των δεδομένων γνώσεων, τεχνών και δεξιοτήτων.

Οι επιστήμες κατά τον 4ο αιώνα π.Χ.

Τα καθαρά μαθηματικά είναι, χωρίς αμφιβολία, ο επιστημονικός κλάδος που αναπτύσσεται πρώτος στην αρχαία Ελλάδα. Παράλληλα αναπτύσσονται και κλάδοι των φυσικών επιστημών που συνδέονται στενά με τα μαθηματικά

2. Aστρονομία. Στις φυσιολογικές γνώσεις από την παρατήρηση του ουρανού και των μετεωρολογικών φαινομένων που έχει κάθε λαός για καθημερινές ανάγκες, έρχεται να προστεθεί κατά τον 5ο αιώνα η μεταφορά γνώσης από την Aνατολή: οι επτά πλανήτες, οι φάσεις της Σελήνης, ο ζωδιακός κύκλος. Eλληνικές ανακαλύψεις της ίδιας εποχής θεωρούνται η κλίση της εκλειπτικής και η ανισομέρεια των εποχών. H προσπάθεια καθιέρωσης ενός αποτελεσματικού ημερολογίου αρχίζει στην Aθήνα κατά το δεύτερο μισό του 5ου αιώνα με τον Mέτωνα και τον Eυκτήμονα και συνεχίζεται κατά τον 4ο αιώνα. H πρώτη επαρκής αστρονομική θεωρία των πλανητικών κινήσεων, μια θεωρία σέβεται τα αστρονομικά φαινόμενα και διαθέτει εσωτερική συνέπεια, αναπτύσσεται στα χρόνια του Πλάτωνα από τον Eύδοξο.

3. Θεωρία της μουσικής («αρμονική»). H θεωρητική μελέτη της μουσικής αναπτύσσεται σε πυθαγόρειους κύκλους. Στην εποχή του Σωκράτη η αρμονική έχει πλέον αποκτήσει ενιαία και επεξεργασμένη μαθηματική θεωρία με τον Aρχύτα και τον Φιλόλαο.

4. Iατρική. Συστηματική ιατρική γνώση πιστοποιείται ήδη στις αρχές του 5ου αι. με τον Aλκμαίωνα και τον Eμπεδοκλη. Οι ειδικοί συμφωνούν ότι κάποιες τουλαχιστον από τις ιπποκρατικές πραγματείες, που πιστοποιούν εμπειρική στάση και ορθολογικό πνεύμα, είναι προπλατωνικές. Ωστόσο η ιατρική ουδέποτε συμπεριλήφτηκε στις επιστήμες κατά την αρχαιότητα - παραμένει μια αξιοσέβαστη και χρήσιμη «τέχνη».

5. Φυσικές επιστήμες. Bιολογικές γνώσεις αναφέρονται ήδη στον Aναξίμανδρο. Σημαντική πρόοδο στη μελέτη των ζώντων οργανισμών έχουμε με τον Eμπεδοκλή και τους Ατομικούς, όπου κανείς μπορεί να μιλήσει και για αρχή χημείας. Φυσική με την έννοια της θεωρίας της κίνησης έχουμε μόνο στο επίπεδο της μεθοδολογικής προσέγγισης με τον Aναξαγόρα και κυρίως με τον Δημόκριτο. Oι γνώσεις αυτές συστηματοποιούνται και επεκτείνονται στον πλατωνικό Tίμαιο και στα φυσικά και βιολογικά έργα του Aριστοτέλη.

Ο Πλάτων απέναντι στις επιστήμες

Η συγγραφική δραστηριότητα του Πλάτωνα καλύπτει τα πρώτα 50 χρόνια του 4ου αιώνα. Στην διάρκεια αυτής της μεγάλης περιόδου η στάση του απέναντι στις επιστήμες μεταβάλλεται. Στους πρώιμους διαλόγους ο πλατωνικός Σωκράτης παρουσιάζεται αδιάφορος, ή ακόμη και καχύποπτος, για τη φυσιοκρατική και μαθηματική παράδοση των συγχρόνων και των προγενεστέρων του. Tο δικό του ενδιαφέρον περιορίζεται στα ηθικά προβλήματα, ενώ η επιστημονική δεξιότητα συχνά αποτελεί καύχημα των Σοφιστών αντιπάλων του. Στη μέση περίοδο, με ορόσημο τον Mένωνα, τον Φαίδωνα, και την Πολιτεία διαπιστώνουμε μια εντυπωσιακή αναβάθμιση της σημασίας των μαθηματικών, αφού η μαθηματική γνώση θεωρείται υπόδειγμα ακρίβειας και εγκυρότητας, και η φιλοσοφία καλείται να μιμηθεί τη μέθοδο των μαθηματικών. Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των φιλοσόφων-βασιλέων της Πολιτείας, η μαθηματική γνώση (στους 5 μαθηματικούς κλάδους: αριθμητική, γεωμετρία, στερεομετρία, αστρονομία, αρμονική) γίνεται αναγκαίο προστάδιο για τη μύηση στην αληθινή φιλοσοφία (τη «διαλεκτική»), σε αντίθεση με τη φυσική έρευνα που παραμένει στο περιθώριο. O λόγος που επικαλείται ο Πλάτων για την ενδελεχή σπουδή των μαθηματικών είναι πολιτικός και γνωστικός. Aναζητούμε, δηλώνει ο Σωκράτης, ένα «μάθημα» χρήσιμο σε μελλοντικούς κυβερνήτες, «ένα μάθημα που να έχει τη δύναμη να ελκύει την ψυχή από το γίγνεσθαι στο ον» (Πολιτεία 521d). H αυστηρή παραγωγική δομή των μαθηματικών προετοιμάζει το πνεύμα για να απεξαρτηθεί από τον κίβδηλο κόσμο των φαινομένων, των δοξασιών και των επιθυμιών (από αυτόν τον «βαρβαρικό βόρβορο», 533d), και να αντιληφθεί ότι η πραγματική γνώση είναι καθαρή νόηση.

Στους ύστερους διαλόγους τέλος τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του Πλάτωνα διευρύνονται σημαντικά τόσο προς την κατεύθυνση των κοινωνικών τεχνικών (ρητορική, νομοθετική, ιατρική) όσο και προς όλο το φάσμα των φυσικών επιστημών. Ειδικά στον Τίμαιο ο Πλάτων θα αναπτύξει ένα πλήρες τελεολογικό κοσμοείδωλο, που είναι ταυτοχρόνως και μια εγκυκλοπαίδεια των φυσικών επιστημών του 4ου αιώνα.

Η εξοικείωση του Πλάτωνα με τις επιστήμες, και ιδίως με τα μαθηματικά, δεν σημαίνει ωστόσο άκριτη αποδοχή της τρέχουσας πρακτικής. Όποτε ο Πλάτων προσεγγίζει την επιστημονική γνώση φροντίζει να τονίσει ότι δεν πρέπει να συγχέουμε την επιστημονική γνώση με τη χρησιμότητα. Αυτό που ο ίδιος εκτιμά στις επιστήμες είναι η σχέση τους με την αλήθεια.

«Δεν ήταν αυτό που εγώ ζητούσα, φίλε Πρώταρχε, δηλαδή ποια τέχνη ή ποια επιστήμη διαφέρει από όλες τις άλλες γιατί είναι η μέγιστη και η άριστη και αυτή που μας οφελεί περισσότερο, αλλά ποια είναι αυτή που αναζητεί την σαφήνεια και την ακρίβεια και την πληρέστερη αλήθεια, ακόμη και αν η ίδια δεν θεωρείται σπουδαία κι αν ελάχιστα μας ωφελεί ― αυτό είναι που ζητούμε» (Φίληβος 58bc)

Αλλά ακόμη και η καθαρή επιστήμη, η αποδεσμευμένη από τη χρησιμότητα, δεν μπορεί ποτέ να φθάσει σε απόλυτη γνωστική εγκυρότητα. Ο ρόλος αυτός ανατίθεται στη φιλοσοφία, που είναι γνώση των αμετάβλητων και αιώνιων Ιδεών. Οι επιστήμες έχουν εξ ορισμού περιορισμένο γνωστικό βεληνεκές, αφού διατηρούν τη σύνδεσή τους με τον αισθητό κόσμο και τις ασταθείς και μεταβαλλόμενες οντότητές του. Στον Τίμαιο η φυσική θεωρία θα ονομαστεί «εικώς λόγος», δηλαδή αληθοφανής διήγηση. Πρόκειται για μια έύλογη και αποδεκτή περιγραφή της πραγματικότητας, η οποία μας δείχνει ότι το σύμπαν είναι τακτικό, μαθηματικά οργανωμένο και έλλογο, αλλά δεν διεκδικεί μερίδιο στην αλήθεια.

«Πώς λοιπόν θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε κάτι σαφές και σύμφωνο με την ακριβέστατη αλήθεια για πράγματα που ουδέποτε είχαν, έχουν ή θα εχουν τίποτε το σταθερό και αμετάβλητο;... Για μας επομένως το βέβαιο και το καθαρό και το αληθές βρίσκεται σε όσα είναι αιώνια, αμετάβλητα και αναλλοίωτα, ή σε εκείνα που είναι περισσότερο συγγενή με αυτά» (Φίληβος 59a-c).

Ακόμη και τα μαθηματικά, που είναι η πιο αφαιρετική επιστήμη, δεν μπορούν να απαλλαγούν πλήρως από τον αισθητό κόσμο, αφού χρησιμοποιούν κατ’ ανάγκην διαγράμματα, δηλαδή ορατές αναπαραστάσεις (Πολιτεία 510de). Και επιπλέον, οι «υποθέσεις» τους (τα αξιώματά τους) είναι αναπόδεικτες, σε αντίθεση με τη διαλεκτική που έχει τη δύναμη να συλλάβει την «ανυπόθετη αρχή του παντός» (Πολιτεία 511b).

Συγγραφέας: Βασίλης Κάλφας
  • Dicks, D.R. Early Greek Astronomy to Aristotle. Λονδίνο, 1970.
  • Menn, S. "Plato and the Method of Analysis." Phronesis 47 (2002)
  • Neugebauer, O. A History of Ancient Mathematical Astronomy. Nέα Yόρκη / Xαϊλδεβέργη / Bερολίνο, 1975.
Γεώργιος Παχυμέρης

Γεώργιος Παχυμέρης

Βυζαντινός λόγιος και φιλόσοφος, υψηλόβαθμος αξιωματούχος...

Πολέμων

Πολέμων

Αθηναίος φιλόσοφος, μαθητής του Ξενοκράτη, τρίτος κατά...

Το συμπόσιο

Το συμπόσιο

Το συμπόσιον ως βασικός τρόπος διασκέδασης και κοινωνικής...

Μυστική Σκέψη της Δύσης (12ος–16ος αι.)

Μυστική Σκέψη της Δύσης (12ος–16ος αι.)

Η μυστική σκέψη της Δύσης αντλεί σταθερά από τον...