Κατηγορία: Πλάτων σε 80 λήμματα

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο/ Βοτανικός κήπος

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύθηκε το 1920 ως Ανώτατη Γεωπονική Σχολή Αθηνών και εγκαταστάθηκε στο Κτήμα Ρουφ (το παλιό κτήμα Χασεκή) στην περιοχή του Βοτανικού. Η ακαδημαϊκή παρουσία στο κτήμα Χασεκή είχε αρχίσει ήδη από το 1888, με την ίδρυση του Τριανταφυλλίδειου Γεωργικού Σχολείου Αθηνών. Τα εγκαίνια της Σχολής έγιναν στις 3/2/1920 και πρώτος Διευθυντής της ήταν ο Γεωπόνος Σπυρίδων Χασιώτης. Κύριοι σκοποί του Ανωτάτου αυτού Ιδρύματος ήταν η διδασκαλία και έρευνα της γεωπονικής επιστήμης και η επαγγελματική κατάρτιση επιστημονικών στελεχών. Σημαντικές αλλαγές σημειώθηκαν στη Σχολή μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν οι αλματώδεις επιστημονικές και τεχνολογικές πρόοδοι και οι ανάγκες της Ελληνικής γεωργίας σε επιστημονικό δυναμικό επέβαλαν την ανάπτυξη και επέκταση της Σχολής. Οι σημαντικότερες από τις αλλαγές αυτές ήταν η ανέγερση νέου κεντρικού κτηρίου, η ίδρυση νέων εργαστηρίων, η απόκτηση της απαιτούμενης γης για την εκπαίδευση των φοιτητών και νέου σύγχρονου εργαστηριακού εξοπλισμού. Το 1989 αποτελεί ορόσημο για την ιστορία της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών, καθώς μετονομάστηκε σε Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στο χώρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου σώζονται ορισμένα από τα ελάχιστα δείγματα οθωμανικής και οθωνικής αρχιτεκτονικής στην Αθήνα, όπως το κτήριο Κριμπά (χτισμένο πάνω στα κατάλοιπα του Κονακιού του Χασεκή), η Κρήνη Χασεκή, καθώς και το Παλαιό Θερμοκήπιο και η Στέρνα. Ο Βοτανικός Κήπος του Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 1835 με Βασιλικό Διάταγμα «περί συστάσεως νεοφυτειών», στο χώρο του κτήματος Χασεκή. Το κτήμα αυτό χρησιμοποιήθηκε ως δενδροκομείο από το 1836, και ως Βοτανικός Κήπος από το 1838, όταν καθηγητής της Βοτανικής (Φυτολογίας) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ήταν ο Κάρολος-Νικόλαος Φράας. Από το 1847 άρχισαν προσπάθειες για την καλύτερη οργάνωση του Κήπου, με σκοπό την καλύτερη διδασκαλία της Φυτολογίας. Η αναδιοργάνωση αυτή έγινε κυρίως μετά το 1851 από τον επιμελητή του Κήπου Theodorvon Heldrich και τον καθηγητή Θεόδωρο Ορφανίδη. Τότε ο Κήπος εμπλουτίστηκε με 2500 φυτά με ανταλλαγή σπερμάτων ελληνικών φυτών με αλλόχθονα από κήπους άλλων χωρών (Γαλλίας, Ιταλίας και Γερμανίας) και κατασκευάσθηκαν και δύο θερμοκήπια (θερμαστήρια), από τα πρώτα στο είδος τους με σύστημα θέρμανσης. Δίπλα στο Παλαιό Θερμοκήπιο εγκαταστάθηκε μια δεξαμενή 40 κυβικών μέτρων, η κατασκευή της οποίας πρέπει μάλλον να αποδοθεί στον αρχιτέκτονα Christian Hansen. Σήμερα στον Κήπο καλλιεργούνται περίπου 200 είδη φυτών. Υπάρχουν πολλά είδη δέντρων και θάμνων (μερικά άτομα μεγάλης ηλικίας), αρκετά ποώδη είδη, μία συλλογή από σαρκόφυτα και μία μικρή τεχνητή λίμνη με υδρόβια φυτά.

Συγγραφέας: Βασίλης Παπαδόπουλος
Πλάτων και Στωικισμός

Πλάτων και Στωικισμός

Η επίδραση των πλατωνικών διαλόγων στους τρεις κλάδους της...

Ερμείας

Ερμείας

Νεοπλατωνικός φιλόσοφος ο οποίος έδρασε στην Αθήνα και...

Πορτραίτα και αγάλματα φιλοσόφων

Πορτραίτα και αγάλματα φιλοσόφων

Τα γλυπτά πορτραίτα φιλοσόφων που φιλοτεχνήθηκαν τον 4ο αι....

Ισοκράτης και Πλάτων

Ισοκράτης και Πλάτων

Βασικός εκπρόσωπος της παράδοσης που αργότερα ονομάστηκε...