Αρχαίες βιογραφίες του Πλάτωνα
Από την αρχαιότητα μας σώζονται έξι εκτενείς βιογραφίες του Πλάτωνα, από τις οποίες αντλούμε πληροφορίες για τη ζωή του φιλοσόφου.
Διαβάστε περισσότερα
Αρχύτας
Πυθαγόρειος φιλόσοφος, μαθηματικός και πολιτικός - σύγχρονος και φίλος του Πλάτωνα. Έχει σημαντική συμβολή στα μαθηματικά και τη θεωρία της μουσικής του 4ου αιώνα π.Χ., ενώ πρέπει να επηρέασε και την πλατωνική αντίληψη για τη σχέση φιλοσοφίας, πολιτικής και...
Διαβάστε περισσότερα
Αυγουστίνος
Ο Αυγουστίνος (354-430), ο σημαντικότερος θεολόγος και φιλόσοφος της πρώιμης λατινικής μεσαιωνικής σκέψης, θεωρείται από τους ιδρυτές του χριστιανικού πλατωνισμού και από τους θεμελιωτές της δυτικής φιλοσοφικής...
Διαβάστε περισσότερα
Βησσαρίων
Ο Βησσαρίων (περ.1399/1400-1472) ήταν ένας από τους σημαντικότερους λογίους του ύστερου Βυζαντίου, θεολόγος και φιλόσοφος, και από τους συντελεστές της μεταφοράς των σπουδών από την Ανατολή στη Δύση και της αναβίωσης των κλασικών σπουδών. Εγκατεστημένος στην Ιταλία, άσκησε μεγάλη επίδραση στον...
Διαβάστε περισσότερα
Βοήθιος
Ο Βοήθιος (περ. 477-524 μ.Χ.) είναι ίσως ο μόνος χριστιανός της Δύσης, που αγάπησε τόσο πολύ τον κόσμο ως κόσμο των μορφών της ελληνικής αρχαιότητας. Στον ίδιο έχει την έναρξή της η αριστοτελική σχολαστική πλευρά της μεσαιωνικής φιλοσοφίας, με την Παρηγοριά της Φιλοσοφίας να συμβάλει επίσης στην...
Διαβάστε περισσότερα
Γεώργιος Γεμιστός ή Πλήθων
Βυζαντινός φιλόσοφος (περ. 1360-1454), ίσως ο σημαντικότερος της ύστερης βυζαντινής περιόδου. Σύμβουλος ηγεμόνων και πολιτικός στοχαστής, επιχείρησε αναβίωση του πλατωνισμού, επηρεασμένος κυρίως από τη νεοπλατωνική ερμηνεία του. Πρωτεργάτης στη διαμάχη πλατωνικών-αριστοτελικών, υποστήριξε την...
Διαβάστε περισσότερα
Γεώργιος Παχυμέρης
Βυζαντινός λόγιος και φιλόσοφος, υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Αντέγραψε φιλοσοφικά χειρόγραφα πλατωνικών έργων και ολοκλήρωσε το υπόμνημα του Πρόκλου στον Παρμενίδη. Συνέγραψε εξηγητικά έργα και υπομνήματα, κυρίως στον Αριστοτέλη, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην...
Διαβάστε περισσότερα
Δαμάσκιος
Ο τελευταίος φιλόσοφος (διάδοχος) της νεοπλατωνικής σχολής των Αθηνών κατά τον έκτο αιώνα, υπομνηματιστής του Πλάτωνα και πρωτότυπος μεταφυσικός στοχαστής.
Διαβάστε περισσότερα
Δημόκριτος (και Πλάτων)
Ο τελευταίος και ο πιο σημαντικός και τολμηρός προσωκρατικός φιλόσοφος, ο εισηγητής της ατομικής θεωρίας. Θεωρείται ο μεγάλος θεωρητικός αντίπαλος του Πλάτωνα.
Διαβάστε περισσότερα
Διάδοχοι του Πλάτωνα - Σχολάρχες της Ακαδημίας
Η πλατωνική Ακαδημία λειτούργησε από την ίδρυσή της το 387 π.Χ. μέχρι τα μέσα του 1ου αιώνα π.Χ. Οι ειδικοί διακρίνουν την Αρχαία ή Παλαιά Ακαδημία (μέχρι το 265 π.Χ.) των αμέσων διαδόχων του Πλάτωνα, από την Νέα Ακαδημία του Αρκεσίλαου και του...
Διαβάστε περισσότερα

από 9
Πήγαινε στη σελίδα