Διογένης Λαέρτιος και Πλάτων
Το τρίτο από τα δέκα συνολικά βιβλία του έργου του Διογένη Λαέρτιου είναι αφιερωμένο στον Πλάτωνα. Περιλαμβάνει τη βιογραφία του φιλοσόφου, σύνοψη των φιλοσοφικών του θέσεων και μια εισαγωγή στους πλατωνικούς...
Διαβάστε περισσότερα
Διονύσιος Αρεοπαγίτης
Τα συγγράμματα που παραδίδονται με το όνομα του Διονυσίου Αρεοπαγίτη γράφηκαν στις αρχές 6ου αι. και αποτελούν την προσπάθεια του άγνωστου χριστιανού συγγραφέα να κατανοήσει με φιλοσοφική (νεοπλατωνική) γλώσσα τη θεολογία και το λειτουργικό τυπικό. Αποτελούν σταθμό στην ιστορία του πλατωνισμό στον...
Διαβάστε περισσότερα
Έλληνες λόγιοι στην Ιταλία
Στα τέλη του 14ου αιώνα μια σειρά λογίων, προερχόμενων από την επικράτεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, άρχισε να εγκαθίσταται στην Ιταλία. Μετέφεραν χειρόγραφα, προσέφεραν σημαντικό έργο ως μεταφραστές και σχολιαστές κειμένων, δίδαξαν την αρχαία ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό και ορισμένοι εξ...
Διαβάστε περισσότερα
Επικουρισμός και Πλάτων
Ως ‘επικουρισμός’ εννοείται γενικά το συνεπές σύστημα φιλοσοφικών θέσεων στους τομείς της φυσικής/μεταφυσικής, γνωσιοθεωρίας και ηθικής που παρήγαγε πρωτίστως ο φιλόσοφος της ελληνιστικής εποχής Επίκουρος (341-270 π.Χ.). Ο επικουρισμός πέτυχε σημαντική διάδοση κατά την ελληνιστική...
Διαβάστε περισσότερα
Ερμείας
Νεοπλατωνικός φιλόσοφος ο οποίος έδρασε στην Αθήνα και κυρίως στην Αλεξάνδρεια τον 5ο αιώνα μ.Χ. Το Yπόμνημά του στον Φαίδρο, στο οποίο καταγράφεται η διδασκαλία του Συριανού, αποτελεί το μοναδικό σωζόμενο αρχαίο Υπόμνημα στον συγκεκριμένο πλατωνικό...
Διαβάστε περισσότερα
Εύδοξος
Φιλόσοφος και μαθηματικός του 4ου αιώνα π.Χ, στενά συνδεδεμένος με τον Πλάτωνα. Θεωρείται από τους εισηγητές του ηδονισμού στην ηθική φιλοσοφία. Στον Εύδοξο οφείλεται η πρώτη αστρονομική θεωρία της αρχαιότητας, αλλά και πολύ σημαντικές μαθηματικές...
Διαβάστε περισσότερα
Η περίπτωση της Υπατίας
Φιλόσοφος, μαθηματικός και αστρονόμος η οποία άκμασε περί τα τέλη του 4ου αι. μ.Χ. και τις αρχές του 5ου αι. στην Αλεξάνδρεια.
Διαβάστε περισσότερα
Η πρόσληψη του Πλάτωνα στη Ρώμη: Κικέρων
λατίνος συγγραφέας της ύστερης δημοκρατικής περιόδου, έντονα επηρεασμένος από τον Πλάτωνα και την ακαδημεική παράδοση.
Διαβάστε περισσότερα
Ηρακλείδης Ποντικός
Φιλόσοφος του 4ου αιώνα π.Χ., από τους πρώτους μαθητές του Πλάτωνα στην Ακαδημία, με σημαντική ανεξαρτησία σκέψης και πρωτότυπη συμβολή σε πολλούς τομείς της φυσικής...
Διαβάστε περισσότερα
Θουκυδίδης και Πλάτων
Ο Πλάτων δεν αναφέρει ποτέ στα έργα του τον Θουκυδίδη και την Ιστορία του. Τη γνωρίζει ωστόσο καλά, σε κάποιες περιπτώσεις την προϋποθέτει, και αντιτίθεται σθεναρά στην πολιτική φιλοσοφία του...
Διαβάστε περισσότερα

από 9
Πήγαινε στη σελίδα