Καντ, νεοκαντιανισμός και Πλάτων
Ο Καντ, όπως και ο νεοκαντιανισμός, επιχειρούν μια αποσπασματική, ενίοτε παραγωγική και ενδιαφέρουσα ανάγνωση του πλατωνικού έργου, η οποία εκπορεύεται ρητά από τα δικά τους συστηματικά...
Διαβάστε περισσότερα
Καππαδόκες και Πλατωνισμός
Η σκέψη των Καππαδοκών χριστιανών στοχαστών του 4ου αι. (κυρίως Βασίλειος, Γρηγόριος Νύσσης, Γρηγόριος Θεολόγος) αποτελεί κομβικό σημείο για την ανάπτυξη της χριστιανικής σκέψης. Στο έργο τους είναι εμφανής ο διάλογος με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, και ιδιαίτερα με την ύστερη πλατωνική παράδοση,...
Διαβάστε περισσότερα
Κράτης
Αθηναίος φιλόσοφος που φοίτησε δίπλα στον Πολέμωνα στην πλατωνική Ακαδημία. Μετά τον θάνατο του δασκάλου του έγινε ο ίδιος επικεφαλής της σχολής.
Διαβάστε περισσότερα
Μαϊμονίδης
Ο Μαϊμονίδης (1138-1204) πραγματοποιεί μια μεγάλη σύνθεση περιπατητικής φιλοσοφίας και εβραϊκής παράδοσης, στην οποία επιχειρείται να καταδειχθεί η συμβατότητα Λόγου και...
Διαβάστε περισσότερα
Μαρσίλιο Φιτσίνο (Marsilio Ficino)
Ιταλός φιλόσοφος (1433-1499), ο σημαντικότερος εκπρόσωπος του φλωρεντινού πλατωνισμού. Ανέλαβε και ολοκλήρωσε τη μετάφραση στα λατινικά και τον σχολιασμό του σημαντικότερου μέρους της πλατωνικής και νεοπλατωνικής γραμματείας. Επιπλέον, έδωσε ώθηση στον πλατωνισμό, καθώς επιχείρησε μια νέα ερμηνεία...
Διαβάστε περισσότερα
Μιχαήλ Ψελλός
Ο Μιχαήλ Ψελλός (1018-περ.1081) θεωρείται ένας από τους πολυγραφότερους και φιλοσοφικά πιο καταρτισμένους στοχαστές του Βυζαντίου που βοήθησε σημαντικά στη μελέτη, τον σχολιασμό και τη διάδοση των αρχαίων φιλοσοφικών κειμένων, κυρίως του Πλάτωνα και του...
Διαβάστε περισσότερα
Μποναβεντούρα (Bonaventure)
Ο Μποναβεντούρα (περ.1214–1274) αναπτύσσει ένα χριστοκεντρικό θεολογικό σύστημα, πλούσιο σε συμβολικές αναφορές, στο οποίο ο αυγουστίνειος νεοπλατωνισμός αντιπαρατίθεται στον σχολαστικό...
Διαβάστε περισσότερα
Νεοπλατωνισμός και πολιτική: η περίπτωση του Ιουλιανού
Η τελευταία προσπάθεια να αναγεννηθεί ο εθνικός πολυθεϊσμός κατά τον τέταρτο αιώνα, με κέντρο τη νεοπλατωνική φιλοσοφική θεολογία, ιδίως στην ιαμβλίχεια εκδοχή...
Διαβάστε περισσότερα
Νουμήνιος
Ένας από τους σημαντικότερους νεοπυθαγόρειους φιλοσόφους του μέσου πλατωνισμού (2ος αι μ.Χ.), του οποίου η σκέψη άσκησε έντονη επίδραση στον Πλωτίνο, τον Πορφύριο και χριστιανούς στοχαστές. Προάγγελος του νεοπλατωνισμού, παρουσιάζει εκλεκτικές συγγένειες με τα Χαλδαϊκά Λόγια και τον...
Διαβάστε περισσότερα
Ξενοκράτης
Ο τρίτος Σχολάρχης της Ακαδημίας (339-314 π.Χ.), μετά τον Πλάτωνα και τον Σπεύσιππο, με ευρύτατο έργο σε όλους τους κλάδους της φιλοσοφίας, που δυστυχώς δεν έχει διασωθεί.Επιχείρησε την οργανική σύνδεση του πλατωνισμού με τον...
Διαβάστε περισσότερα

από 9
Πήγαινε στη σελίδα