Χάιντεγκερ και Πλάτων
Ο Χάιντεγκερ προσεγγίζει τον Πλάτωνα με κριτική διάθεση εντοπίζοντας αφενός μια ελλειμματικότητα της διαλεκτικής και αφετέρου μια κομβική θέση του φιλοσόφου στην εδραίωση της μεταφυσικής ως «λήθης του...
Διαβάστε περισσότερα
Χριστιανοί νεοπλατωνικοί υπομνηματιστές
Από τα μέσα του 6ου έως τις αρχές του 7ου αι. μ.Χ. έχει σωθεί σειρά υπομνηματιστικών κειμένων σε λογικά έργα του Αριστοτέλη και του Πορφυρίου, τα οποία εντάσσονται στην αλεξανδρινή νεοπλατωνική σχολή και προορίζονταν για σχολική χρήση, εν είδει προπαιδείας για την πλατωνική φιλοσοφία. Τα κείμενα...
Διαβάστε περισσότερα
Ωριγένης
Ο πιο σημαντικός χριστιανός φιλόσοφος των πρώτων αιώνων (π.185–μετά το 251 μ.Χ.) και πολυγραφότατος συγγραφέας εξηγητικών κυρίως έργων. Αποπειράθηκε να συγκροτήσει μια μορφή χριστιανικής φιλοσοφίας για την ερμηνεία της Βίβλου, αξιοποιώντας πλατωνικά και στωικά στοιχεία, και θεωρήθηκε ο...
Διαβάστε περισσότερα

από 9
Πήγαινε στη σελίδα