Ο κύκλος του Πλωτίνου
Η σχολή του Πλωτίνου στη Ρώμη, οι μαθητές του, ο τρόπος διαδασκαλίας του, οι πνευματικές έριδες της...
Χαλδαϊκά Λόγια και Πλάτων
Συλλογή χρησμών με θεολογικό, κοσμολογικό και σωτηριολογικό περιεχόμενο που δημιουργήθηκε κατά τον ύστερο 2ο αι. μ.Χ.,...
Καππαδόκες και Πλατωνισμός
Η σκέψη των Καππαδοκών χριστιανών στοχαστών του 4ου αι. (κυρίως Βασίλειος, Γρηγόριος Νύσσης, Γρηγόριος Θεολόγος)...
Η αντιπαράθεση χριστιανών  πλατωνικών κατά τον 2ο -4ο αι.
Η αντιπαράθεση χριστιανών πλατωνικών αποτελεί έναν περίπλοκο ιστορικό, φιλοσοφικό και θεολογικό διάλογο, συνήθως...
Πορτραίτα του Σωκράτη
Η εικόνα του Σωκράτη όπως σώζεται από τα αντίγραφα γλυπτών πορτραίτων της Ύστερης Κλασικής και Ελληνιστικής περιόδου εμφανίζει κάποια συγκεκριμένα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά καθ’ υπερβολήν,...
Κράτης
Αθηναίος φιλόσοφος που φοίτησε δίπλα στον Πολέμωνα στην πλατωνική Ακαδημία. Μετά τον θάνατο του δασκάλου του έγινε ο ίδιος επικεφαλής της...
Πλατωνική κοσμολογία
Στον Τίμαιο o Πλάτων εξιστορεί τη γέννηση του σύμπαντος από έναν θείο Δημιουργό, και αναπτύσσει με πληρότητα ένα τελεολογικό...
Χριστιανισμός και Πλατωνισμός
Η σχέση χριστιανισμού και πλατωνισμού, ως ιστορικών φαινομένων και ως θεωρητικών λόγων, αποτελεί μία από τις πλέον σημαντικές πτυχές της ιστορίας της φιλοσοφίας της ύστερης αρχαιότητας και του...
Πορτραίτα του Σωκράτη Κράτης Πλατωνική κοσμολογία Χριστιανισμός και Πλατωνισμός