Γοργίας

Γοργίας

Στον Γοργία ο Σωκράτης εξετάζει πώς μπορεί να συμβάλει η...

Μεταφράσεις του πλατωνικού έργου στα λατινικά

Μεταφράσεις του πλατωνικού έργου στα λατινικά

Στο τέλος του 14ου αιώνα μ.Χ. οι βυζαντινοί λόγιοι...

Τα άγραφα δόγματα του Πλάτωνα

Τα άγραφα δόγματα του Πλάτωνα

Ο Πλάτων χωρίζει την πραγματικότητα στα δύο: τον ορατό...

Μεταφράσεις του πλατωνικού έργου στα αραβικά από τον 9ο αιώνα

Μεταφράσεις του πλατωνικού έργου στα αραβικά από τον 9ο αιώνα

Οι Άραβες λόγιοι μεταφράζουν στη γλώσσα τους κείμενα της...