Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι
Ο Σωκράτης καθόρισε την εποχή του. Καθόρισε επιπλέον τη δυτική σκέψη. Δεν είναι τυχαίο πως μιλάμε για τη φιλοσοφία πριν...
Τα ταξίδια του Πλάτωνα
Όταν ο Πλάτων ήταν περίπου σαράντα χρονών ταξίδεψε στη Σικελία, για να εφαρμόσει το πολιτικό του όραμα, να κάνει δηλαδή...
Φίληβος
Τι είναι πιο σπουδαίο: να ζεις με φρόνηση ή να αναζητάς την απόλαυση; Το πρώτο, υποστηρίζει ο Σωκράτης. Να ζεις με...
7η επιστολή
Σώζονται δεκατρείς επιστολές, τις οποίες υποτίθεται πως έγραψε ο Πλάτων. Δεν είναι όλες γνήσιες, έργα δηλαδή που...
Η αθανασία της ψυχής και το δόγμα της μετεμψύχωσης
O Πλάτωνας πιστεύει ότι η ψυχή είναι αθάνατη. Δεν πεθαίνει δηλαδή ποτέ. Ενώ το σώμα πεθαίνει, η ψυχή ζει αιώνια. Δεν το καταλαβαίνω. Φαντάσου τη ζωή και τον θάνατο σαν έναν κύκλο. Το ένα...
Πολιτική φιλοσοφία του Πλάτωνα
Τον Πλάτωνα τον απασχολεί η πολιτική, η οργάνωση με άλλα λόγια της κοινωνίας. Συχνά αναφέρεται στον τρόπο που λειτουργεί η αθηναϊκή δημοκρατία. Δεν την βλέπει με καλό μάτι. Ο Πλάτων προτιμούσε...
Γοργίας
Στον Γοργία ο Σωκράτης εξετάζει πώς μπορεί να συμβάλει η δίκαιη συμπεριφορά στην κατάκτηση της ευτυχίας. Ξέρω-ξέρω. Ένας συμμαθητής μου, για παράδειγμα, λέει ψέματα, κλέβει στο ποδόσφαιρο, αλλά η...
Σοφιστής
Στον Σοφιστή ο Πλάτων παρουσιάζει τις διαφορές ανάμεσα σε έναν σοφιστή και σε έναν πολιτικό και φιλόσοφο. Ο Σωκράτης και ο Πλάτων δεν πολυσυμπαθούσαν τους σοφιστές. Ορθά. Θεωρούν τους...
Η αθανασία της ψυχής και το δόγμα της μετεμψύχωσης Πολιτική φιλοσοφία του Πλάτωνα Γοργίας Σοφιστής