Εδώ το θέμα της συζήτησης είναι η εκπαίδευση των ανώτερων αρχόντων.
Πάλι δηλαδή ο Πλάτων τονίζει τον ρόλο που παίζει η σωστή παιδεία στη ζωή του ανθρώπου;
 Συγκεκριμένα, σημειώνει την επιστήμη που διαμορφώνει δίκαιους ανθρώπους, είτε αυτοί διαθέτουν εξουσία είτε είναι πολίτες.
Ξέρω, ξέρω… η φιλοσοφία. Τι άλλο;
Κι όμως. Ο Πλάτων, παρατηρώντας το παράδειγμα του σύμπαντος, υποστηρίζει πως είναι η επιστήμη των αριθμών που οδηγεί στην δικαιοσύνη.
Πάλι δεν καταλαβαίνω; Τι εννοεί; Τα μαθηματικά;
Ο αρχαίος φιλόσοφος παρομοιάζει την κίνηση των αστεριών στον ουρανό με την πορεία της ανθρώπινης ζωής στη γη.
Μμμ… Μάλιστα. Ο Πλάτων αστρονόμος, παρατηρητής του ουρανού.
Δηλαδή; Παρατηρεί τα αστέρια;

Ακριβώς παρατηρεί την αρμονία στην κίνηση των αστεριών. Υποστηρίζει πως τον κόσμο δημιούργησε ένας ανώτερος Νους. Τα αστέρια ακολουθούν την αρμονική τους πορεία στο σύμπαν. Με τον ίδιο τρόπο ο άνθρωπος οφείλει να αναγνωρίσει και να ακολουθεί την ανώτερη ψυχή που βρίσκεται εντός του. Έτσι και η επίγεια ζωή θα είναι αρμονική, ισορροπημένη, δίκαιη. Δείτε και στην Πολιτεία, για να έχετε ολοκληρωμένη άποψη για το ίδιο ζήτημα.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ [Νόμοι-Επινομίς]

Τι σε κάνει ευτυχισμένο;

Αφού συμβουλευτείς και το λήμμα Ευθύδημος για την έννοια της ευδαιμονίας, φτιάξε μια Ακροστιχίδα με τη λέξη ΕΥΤΥΧΙΑ. Κάθε γράμμα και μια λέξη. Με τις λέξεις που έχεις γράψε ένα ποίημα με τον τίτλο «Ευτυχία είναι…»
Κριτίας

Κριτίας

Ο Κριτίας… Ήταν ένας από τους Τριάκοντα τύραννους και...

Ξενοφών και Πλάτων

Ξενοφών και Πλάτων

Ο Ξενοφών είναι πολιτικός και ιστορικός. Γεννήθηκε στην...

Φίληβος

Φίληβος

Τι είναι πιο σπουδαίο: να ζεις με φρόνηση ή να αναζητάς...

Νόμοι

Νόμοι

Οι Νόμοι είναι ο μεγαλύτερος διάλογος του Πλάτωνα. Το...