Γραφή και Προφορικότητα

Στον Φαίδρο ο Πλάτων επιδιώκει να δείξει την σωστή χρήση της ρητορικής . Α Ξεχωρίζει ο μύθος για την επινόηση της γραφής από τον…
Θυμάμαι, το είπατε μόλις, δόκτωρ… από τον Θωρ;
Χμ! Βιάζεσαι. Ο αιγύπτιος θεός Θευθ επινοεί τη γραφή και ο αιγύπτιος βασιλιάς Θαμούς επισημαίνει τους κινδύνους, αν δεν αντιληφθεί έγκαιρα κάποιος ότι η γραφή συνιστά είδωλο του προφορικού λόγου.
Όπως στο Συμπόσιο, δηλαδή. Εκεί δεν είδαμε πώς ο Πλάτων διακρίνει τον πόθο για την γνώση από την γήινη ερωτική επιθυμία.
Ακριβώς. Εδώ, στον Φαίδρο, ο γραπτός λόγος αντιμετωπίζεται ως παιχνίδι. Αντίθετα, η προφορική συζήτηση καθοδηγεί την ψυχή. Στην ψυχή και στην αθανασία αναφέρεται και ο πιο δημοφιλής ίσως διάλογος του Πλάτωνα, Φαίδων.Ιστορικά γεγονότα της περιόδου 428/7-348/7 (ή 431-338) π.Χ

Ιστορικά γεγονότα της περιόδου 428/7-348/7 (ή 431-338) π.Χ

Μέχρι εδώ παρουσιάσαμε κυρίως τους διαλόγους του Πλάτωνα....

Μένων

Μένων

Φανταστείτε τον Σωκράτη σε ένα από τα μέρη όπου σύχναζε...

Τα ταξίδια του Πλάτωνα

Τα ταξίδια του Πλάτωνα

Όταν ο Πλάτων ήταν περίπου σαράντα χρονών ταξίδεψε στη...

Γυμνάσια και πνευματική ζωή

Γυμνάσια και πνευματική ζωή

Στα γυμνάσια οι νέοι συναντούνται και αθλούνται. Ήταν...