Η Κοινωνία στην κλασική Αθήνα

Τι είναι πιο σπουδαίο: να ζεις με φρόνηση ή να αναζητάς την απόλαυση;
Το πρώτο, υποστηρίζει ο Σωκράτης. Να ζεις με σύνεση.
Ενώ ο συνομιλητής του –ο Φίληβος υποθέτω από τον τίτλο του διαλόγου– θα υποστηρίζει το αντίθετο. Απόλαυση και πάλι απόλαυση! Έτσι δεν έχει το πράγμα;
Κάπως έτσι ξεκινά η συζήτηση, αλλά στο τέλος φθάνουμε σε μια μέση λύση. Ο αγαθός βίος είναι ο μεικτός, συνδυάζει σύνεση και απόλαυση.
Δηλαδή;

Μέτρον άριστον, Οδυσσέα. Όμορφη η φρόνηση, γλυκιά η απόλαυση. Πώς να αρνηθείς τη μία ή την άλλη;

Ακριβώς. Ισορροπία πάνω από όλα! Αυτό είναι το μήνυμα. Για την αξία της σωφροσύνης, δείτε και στον διάλογο Χαρμίδη.Κρατύλος

Κρατύλος

Στον Κρατύλο ο Σωκράτης θέτει ένα ακόμη σημαντικό ερώτημα:...

Κριτίας

Κριτίας

Ο Κριτίας… Ήταν ένας από τους Τριάκοντα τύραννους και...

Λάχης

Λάχης

Στον Λάχη ο Σωκράτης αναζητά τι είναι η ανδρεία; Ανδρείος...

Αντιγραφές πλατωνικών έργων στο Βυζάντιο – χειρόγραφη παράδοση

Αντιγραφές πλατωνικών έργων στο Βυζάντιο – χειρόγραφη παράδοση

Οι βυζαντινοί σχολιαστές όχι μόνο αντιγράφουν, αλλά...