Κατηγορία: Ιστορικά θέματα

Η αντιπαράθεση πλατωνιστών και χριστιανών

Η σχέση των ελλήνων και των χριστιανών φιλοσόφων δεν ήταν εύκολη. Οι χριστιανοί προσπαθούν να συνδέσουν τη νέα θρησκεία, τον χριστιανισμό, με την πλατωνική σκέψη.
Είναι το ίδιο πράγμα;
Εξαρτάται. Και οι πλατωνικοί και οι χριστιανοί φιλόσοφοι θέτουν παρόμοια ερωτήματα: Ποιο είναι το νόημα της ζωής; Πώς πρέπει να ζουν οι άνθρωποι, για να είναι ευτυχισμένοι; Τι είναι δίκαιο; Τι είναι ωραίο;
Καλά. Δίνουν όμως τις ίδιες απαντήσεις;
Όχι πάντα. Μερικές φορές συμφωνούν. Μερικές φορές διαφωνούν. Για τους χριστιανούς, η νέα θρησκεία, ο χριστιανισμός δηλαδή, είναι ότι υψηλότερο μπορεί να κατακτήσει ο άνθρωπος.
Που πάει να πει;

Πιστεύουν, με άλλα λόγια, πως οι απαντήσεις που δίνει ο χριστιανισμός οδηγούν τη φιλοσοφική σκέψη στην τελειότητα. Υπάρχουν όμως και αρκετοί, οι οποίοι θεωρούν πως άβυσσος χωρίζει την ελληνική φιλοσοφία από τον χριστιανισμό. Μην με ρωτήσετε ποιος έχει δίκιο; Σημασία έχει ότι, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, η σκέψη του Πλάτωνα επηρέασε και τους χριστιανούς φιλοσόφους.Μενέξενος

Μενέξενος

Ο Σωκράτης δεν χάνει ευκαιρία να επικρίνει τη ρητορική , η...

Αριστοτέλης

Αριστοτέλης

Ο Αριστοτέλης γεννήθηκε το 384 π.Χ. στη Χαλκιδική, η...

Αποδημία φιλοσόφων και παρακμή της σχολής των Αθηνών (529 μ.Χ.)

Αποδημία φιλοσόφων και παρακμή της σχολής των Αθηνών (529 μ.Χ.)

Το 529 μ.Χ. η σύγκρουση χριστιανών και εθνικών ξεπερνά...

Αλκιβιάδης

Αλκιβιάδης

Ο Αλκιβιάδης (450-404 π.Χ.), Αθηναίος πολιτικός, ρήτορας...