Σοφιστές
  Βρισκόμαστε στην αρχαία Αθήνα, στον περίφημο 5ο αι π.Χ. Η δημοκρατία εφαρμόζεται στην πράξη. Γεγονός που δημιουργεί νέες ανάγκες. Όσοι συμμετέχουν στις δημοκρατικές διαδικασίες οφείλουν να μπορούν να υποστηρίξουν τις θέσεις στην Αγορά. Και το σπουδαιότερο: πρέπει να είναι πειστικοί. Δεν...
Διαβάστε περισσότερα
Χριστιανοί νεοπλατωνικοί σχολιαστές (Ηλίας, Δαβίδ, Στέφανος)
Βρισκόμαστε στον 6ο αιώνα μ.Χ. Χριστιανοί φιλόσοφοι ή δάσκαλοι φιλοσοφίας, όπως ο Στέφανος Αλεξανδρέας, υπομνηματίζουν έργα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Τι κάνουν; Υ-πο-μνη-μα-... Υπομνηματίζουν. Με άλλα λόγια σχολιάζουν, εξηγούν, αναλύουν τα κείμενα των αρχαίων ελλήνων φιλοσόφων. Και έτσι...
Διαβάστε περισσότερα

από 2
Πήγαινε στη σελίδα