Μενέξενος

Μενέξενος

Ο Σωκράτης δεν χάνει ευκαιρία να επικρίνει τη ρητορική , η...

Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι

Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι

Ο Σωκράτης καθόρισε την εποχή του. Καθόρισε επιπλέον τη...

Χαρμίδης

Χαρμίδης

Στην πλατωνική φιλοσοφία, η σωφροσύνη είναι η...

Νεοπλατωνισμός

Νεοπλατωνισμός

Τον μεσοπλατωνισμό διαδέχεται ο νεοπλατωνισμός. Ξεκινά...